Sla navigatie over

“Stimuleer sportclubs om eerlijke sportkledij te kopen”

De consumentenorganisatie Test-Aankoop bracht onlangs aan het licht dat sportketens in ons land weinig tot geen aandacht hebben voor ethische en duurzame productie van sportkleding. Vlaams Volksvertegenwoordiger Francesco Vanderjeugd vraagt daarom aan de minister-president om een campagne op te zetten die sportclubs aanmoedigt om te kiezen voor eerlijke sportkledij. “Sportkledij die gemaakt wordt in mensonwaardige omstandigheden moeten we zoveel mogelijk bannen.”

Sportketens leveren amper inspanningen om sportkledij ethischer en duurzamer te (laten) produceren. Dat blijkt uit een onderzoek van Test-Aankoop. Heel wat sportkledij die hier verkocht wordt, wordt geproduceerd in Aziatische fabrieken met vooral uitgeputte en onderbetaalde arbeidsters, die moeten werken in onveilige arbeidsomstandigheden.

“Ongeveer een jaar na de grote ramp in Bangladesh, waarbij meer dan 1000 textielarbeiders omkwamen, worden we opnieuw met onze neus op de feiten gedrukt. Nog teveel kledij die hier te koop wordt aangeboden, wordt gefabriceerd in mensonwaardige omstandigheden,” zegt Vanderjeugd. Hij vraagt daarom dat Vlaanderen een initiatief zou nemen om alvast sportkledij die in dergelijke omstandigheden wordt gemaakt, zoveel als mogelijk te bannen. “Zo zou Vlaanderen de sportclubs via een campagne kunnen sensibiliseren en aanmoedigen om te kiezen voor eerlijke sportkledij.”

De minister-president wees in zijn antwoord op enkele initiatieven die vandaag al worden genomen om eerlijke kledij te promoten. Hij beloofde ook om na te gaan hoe Vlaanderen sportclubs kan aanmoedigen om te kiezen voor eerlijke sportkledij.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder