Sla navigatie over

Vlaams minister Lydia Peeters, De Lijn, de FBAA en de vakbonden bij De Lijn voeren samen actie tegen agressie

De voorbije tijd maakten wij bij De Lijn een aantal zware agressiegevallen mee, zowel gericht tegen De Lijn-chauffeurs, chauffeurs van onze partners-exploitanten, als tegen controleurs. Die stijgende agressie is ook een maatschappelijk fenomeen. Vanuit De Lijn en onze partners willen we vandaag echter een duidelijk signaal geven: elk agressiegeval is er een te veel. Daarom trekken wij samen vandaag de lijn: tot hier en niet verder. Van onze medewerkers blijf je af!

De toename van agressie in de maatschappij sinds de coronapandemie werd al meermaals belicht. Recent kwamen ook een aantal agressiegevallen op het openbaar vervoer uitgebreid onder de aandacht in de media. De indruk dat agressiegevallen op bus en tram of aan de haltes toenemen, wordt ook bevestigd door de meest recente agressiecijfers. Het aantal agressiegevallen ten opzichte van chauffeurs van De Lijn, van partners-exploitanten en controleurs steeg met een stevige 22 % in 2022 (cijfers tot en met november) ten opzichte van het jaar 2021.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: “2 250 keer. Maar liefst 2 250 keer onderging een medewerker van De Lijn of een exploitant fysieke of verbale agressie. Agressie, of het nu verbaal of fysiek is, is totaal onaanvaardbaar. Chauffeurs en andere medewerkers van De Lijn en de exploitanten spelen een belangrijke maatschappelijke rol. Zij zorgen er elke dag opnieuw voor dat mensen op hun bestemming raken. Als voogdijminister zeg ik dan ook heel duidelijk: van de medewerkers van De Lijn en haar exploitanten blijf je af! Met deze actie wil ik alle medewerkers van De Lijn ook mijn dankbaarheid tonen voor hun dagdagelijkse inzet en tonen dat ik 100 % achter hen sta.”
Pieter Van Bastelaere, CEO FBAA - de beroepsvereniging die de belangen van o.a. de partners-exploitanten van De Lijn behartigt: “Achter elke chauffeur die slachtoffer is van verbale of fysieke agressie zit wel degelijk een persoon die dat trauma moet verwerken. Zoiets glijdt niet van je af wanneer je ’s avonds je uniform uittrekt. In 2022 zitten we al aan meer dan een vijfde extra agressiegevallen, en er staan ons nog 3 drukke eindejaarsweken te wachten.”
Ann Schoubs, directeur-generaal De Lijn: “Onze medewerkers en de medewerkers bij onze exploitanten zetten zich dagdagelijks in om Vlaanderen en de Vlamingen mobiel te houden, en dat op een duurzame wijze. Dat ze geconfronteerd worden met agressie tijdens die taak is simpelweg onaanvaardbaar. Daarom willen we nu duidelijk laten merken dat het genoeg is.”

Op dinsdag 13 december voerden De Lijn, de FBAA, de vakbonden bij De Lijn, samen met minister Peeters actie tegen die stijgende agressie.

In Hasselt, Antwerpen en Gent reden er een aantal bussen met een aangepaste lijnfilm. De tekst luidde: ‘Geen dienst. Mijn collega pikt je niet op want werd slachtoffer van agressie. Stop agressie nu.’

Deze actie wordt nog verder ondersteund op social media en met advertenties in de woensdagkranten. De Lijn wil hiermee haar medewerkers een hart onder de riem steken, maar ook de Vlamingen oproepen om deze boodschap te onderschrijven en zo mee een lijn te trekken tegen agressie op het openbaar vervoer.

Veiligheidsplan

De Lijn heeft sinds 2006 een uitgebreid Veiligheidsplan waarin 16 deelprojecten zijn opgenomen onder 4 pijlers: organisatorische maatregelen, (techno) preventieve maatregelen, samenwerking met externe partners en opleidingen. Alle maatregelen uit het plan worden jaarlijks geëvalueerd en indien nodig geüpdatet. Maatregelen in het kader van dit plan zijn bijvoorbeeld de inzet van Lijncontrole, inzetten op camera’s op de voertuigen, inzetten op flexibel afsluitbare stuurposten in de voertuigen, samenwerking met verschillende externe partijen, vb. politie, scholen, straathoekwerkers etc. De Lijn blijft ook investeren in verschillende opleidingen die de medewerkers moeten versterken in het omgaan met agressieve situaties.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder