Sla navigatie over

Strafbaarstelling kraken goedgekeurd in commissie Justitie

In het voorjaar ontstond veel ophef over de kraakproblematiek in Gent. Het huis van een koppel dat tijdelijk in het buitenland verbleef, werd gekraakt. Het wetsvoorstel om kraken streng aan te pakken van Open Vld Kamerleden Egbert Lachaert en Carina Van Cauter kwam daardoor in een stroomversnelling. Samen met de meerderheidsfracties en Justitieminister Geens werkte Lachaert aan een gezamenlijke compromistekst. Deze werd vanmiddag in de commissie Justitie goedgekeurd. Lachaert betreurt wel dat cdH een tweede lezing vroeg. Daardoor kan dit voorstel niet voor de zomer definitief worden goedgekeurd door de voltallige Kamer.

Egbert Lachaert reageert tevreden dat er nu eindelijk een oplossing is: “Kraken wordt strafbaar, want het is strijdig met het eigendomsrecht dat één van de hoekstenen van onze samenleving is. Het is de logica zelve dat het eigendomsrecht van mensen beschermd wordt. Mensen hebben uiteindelijk gespaard om een huis of pand te kopen. Dat verdient bescherming. Het is eigenlijk ongelooflijk dat sommige partijen onder het mom van recht op huisvesting het normaal vinden dat iemand anders woning bezetten ok is. Dat is een vorm van eigenrecht. Huisvestingsproblemen moeten we anders aanpakken.”

Vooreerst wordt het bezetten van een woning die zichtbaar bewoond is, strafbaar en zal de politie onmiddellijk kunnen optreden. Ook de burgerlijke procedure wordt versterkt, waarbij de rol van de vrederechter sterker gemaakt wordt en waarbij die procedure ook sneller kan worden afgewerkt. Daarnaast zal voor onbewoonde panden kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk beteugeld kan worden als de rechtmatige eigenaar een klacht indient. Bij klacht door een benadeelde zal de procureur een procedure kunnen starten om de krakers uit het pand te laten verwijderen. Op die manier worden benadeelden veel beter beschermd en maken de meerderheidspartijen komaf met de juridische grijze zone die vandaag bestaat rond inbraak, kraken en woonstschennis.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder