Sla navigatie over

Strengere duurzaamheidscriteria voor biomassacentrales

Met de wijziging van het Energiebesluit die de Vlaamse Regering vandaag goedkeurde, komen er duidelijke duurzaamheidscriteria voor biomassacentrales met vaste biomassa als grondstof. Europa telt energie uit biomassa mee als aandeel van onze hernieuwbare energieproductie, maar minister voor Energie Bart Tommelein wil dat die energie ook écht duurzaam is.

Bedrijven die een kolencentrale willen omvormen tot biomassacentrale of een nieuwe centrale willen opstarten op basis van houtpellets, zullen moeten aantonen dat de biomassa die ze gebruiken aan de duurzaamheidscriteria voldoet. Als dat niet zo is, komen ze niet in aanmerking voor ondersteuning. Aangezien biomassacentrales niet rendabel zijn zonder ondersteuning, betekent dit in de praktijk dat er alleen nog duurzame vaste biomassa kan komen in Vlaanderen.

Pogingen om duurzaamheidscriteria op Europees niveau vast te leggen zijn tot op heden mislukt. De Europese Unie riep de lidstaten daarom op om in overleg met elkaar zelf al een kader uit te werken. ‘Met de criteria die we vandaag vastleggen is Vlaanderen een van de koplopers in Europa, naast Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Onze duurzaamheidscriteria behoren tot de meest ambitieuze ter wereld. Vaste biomassa in Vlaanderen zal voortaan duurzaam moeten zijn om ondersteuning te krijgen’, besluit Bart Tommelein.                                

De nieuwe Vlaamse duurzaamheidscriteria houden rekening met criteria voor

  • duurzaam bosbeheer: het hout mag niet van een bedreigde bossoort komen, het gebruik ervan mag geen beschermde dier- of plantsoorten bedreigen,…
  • klimaat: uitstoot broeikasgassen onder controle houden, geen ecosystemen aantasten, bodemdegradatie vermijden,…
  • koolstofschuld: CO2 die wordt uitgestoten bij de verbranding wordt geneutraliseerd wanneer de planten opnieuw groeien, de tijd die daartussen verloopt mag niet te hoog oplopen
  • indirecte verandering van landgebruik: bvb. landbouw heeft vaak zware impact op CO2-uitstoot, dus bos vervangen door landbouw is niet duurzaam
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder