Sla navigatie over

“Strengere Vlaamse regels voor wapenexport snel goedkeuren in parlement”

In navolging van het pleidooi van federaal vice-premier Alexander De Croo om de wapenhandel naar Saoedi-Arabië stop te zetten, vraagt Rik Daems om het ontwerpdecreet dat de Vlaamse regels strenger maakt, snel te behandelen en goed te keuren in het Vlaams Parlement. “Het ontwerp voorziet in de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om een land zoals Saoedi-Arabië op een ‘no-arms’-lijst te zetten, waardoor wapenexport naar dat land niet toegelaten is.”

Op 17 maart keurde de Vlaamse regering een ontwerp van decreet goed dat het Vlaams wapendecreet aanpast. Behalve enkele technische aanpassingen, bevat het ontwerp ook de mogelijkheid voor de Vlaamse Regering om algemeen beperkende maatregelen aan te nemen. “Daarmee komt het ontwerp tegemoet aan mijn eerdere vraag in het parlement om landen zoals Saoedi-Arabië op een lijst te zetten van landen waarnaar wapenexport verboden is,” zegt Rik Daems.

Begin vorig jaar vroeg Rik Daems al in het parlement aan de minister-president dat de Vlaamse regering geen wapenexport meer toelaat naar Saoedi-Arabië. “De situatie in dat land is op dit ogenblik van dien aard dat we veel kritischer moeten worden dan we tot op vandaag al zijn geweest,” zegt Daems. Hij verwijst daarbij naar de wijze waarop mensenrechten er met de voeten worden getreden, hoe vrouwen er worden behandeld en hoe uitdrukkelijk extremistische organisaties vanuit Saoedi-Arabië gefinancierd worden. “De rol van Saoedi-Arabië in de bloedige burgeroorlog in Jemen is alleen maar een extra argument om het land snel op een ‘no arms’-lijst te zetten,” aldus Daems. Met het nieuwe decreet zal dat mogelijk zijn.

Het ontwerpdecreet is inmiddels ingediend in het Vlaams Parlement en zal besproken worden in de Commissie Buitenlands Beleid. Commissievoorziter Rik Daems zal erover waken dat dit ontwerp snel op de agenda komt, zodat het besproken en gestemd kan worden. “Vlaanderen kan en moet het goede voorbeeld geven. Economische belangen wegen niet op tegen grove schendingen van mensenrechten.” 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder