Sla navigatie over

Strijd tegen seksueel geweld

Met dagelijks meer dan tien aangiftes van verkrachting en aanranding, is seksueel geweld een wijdverspreid probleem in onze samenleving. Premier Alexander De Croo en Justitieminister Vincent Van Quickenborne nemen initiatieven om slachtoffers beter te omkaderen met de nodige zorg en daders efficiënter te straffen. “Deze regering neemt seksueel geweld bijzonder ernstig.”

 In 2018 waren er in ons land dagelijks meer dan tien aangiftes van verkrachting en aanranding. Vermoedelijk ligt dat cijfer 5 keer hoger, omdat weinig slachtoffers effectief naar de politie stappen en klacht indienen. De federale regering De Croo wil seksueel geweld op alle vlakken beter aanpakken en neemt een aantal concrete initiatieven.

Zorgcentra na seksueel geweld

Ten eerste zet de regering in op meer zogenaamde zorgcentra na seksueel geweld waar slachtoffers dag en nacht terecht kunnen voor verzorging, sporenonderzoek en eventueel een aangifte. “Het grote voordeel is dat er multidisciplinair wordt gewerkt en slachtoffers er maar één keer hun verhaal moeten doen. Die aanpak van de Zorgcentra werpt vruchten af: slachtoffers herstellen sneller en dienen ook vaker klacht in”, zegt de premier. Sinds de start van de drie Zorgcentra na Seksueel Geweld in oktober 2017 meldden zich in totaal al 3.473 slachtoffers van seksueel geweld. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers is 25 jaar, bijna drie op tien (28%) is minderjarig. De Croo: “Tegen 2022 zullen er tien zorgcentra zijn, een in elke provincie. De regering verdubbelt hiervoor het budget van 8,5 miljoen naar 17,8 miljoen euro in 2023.”

Strengere straffen

Ondertussen hervormt Justitieminister Van Quickenborne het seksueel strafrecht. “Vooreerst zullen de straffen voor verkrachting en de meeste andere seksuele misdrijven serieus verhogen. Daarnaast werk ik de juridische schemerzone rond bepaalde omstandigheden bij seksueel geweld weg. Dat kan bijvoorbeeld door de definitie van verkrachting te verruimen en meer de focus te leggen op de wederzijdse toestemming van beide partijen. Wanneer er geen toestemming is, moeten feiten strafbaar zijn. Uit stilzwijgen kan ook niet automatisch de toestemming worden afgeleid. Dit moet geval per geval worden beoordeeld. De wetteksten zijn klaar. Het is de bedoeling dat deze hervorming nog dit jaar door het parlement wordt goedgekeurd.”

Alexander De Croo besluit: “Teveel meisjes en vrouwen in ons land zijn het slachtoffer van seksueel geweld. Het is hoog tijd om seksueel geweld ernstig te nemen. Door in te zetten op meer zorgcentra staan we slachtoffers beter bij. Maar ook richting daders moet het duidelijk zijn: we tolereren dit niet langer. Daarom is ook voor justitie de strijd tegen seksueel geweld een absolute topprioriteit.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder