Sla navigatie over

Rutten gaat strijd tegen buitenlandse beïnvloeding bij lokale geloofsgemeenschappen aan

Met een nieuw decreet wil Vlaams minister Rutten buitenlandse beïnvloeding definitief weren bij lokale geloofsgemeenschappen. Met de nieuwe wettekst komt ze tegemoet aan eerdere bezwaren van het Grondwettelijk Hof.  Het decreet werd ingediend in het Vlaams parlement en zal deze legislatuur nog worden gestemd. Gwendolyn Rutten: “Buitenlandse overheden hebben niks te zoeken in onze kerken, synagogen of moskeeën. De Turkse Diyanet koepel trok eerder naar het Grondwettelijk Hof omdat ze zich hierin niet kunnen vinden. Wel, ik zet door.”

De Vlaamse Informatie- en screeningsdienst stelde midden vorig jaar vast dat de erkende Diyanet moskeeën in strijd waren met het verbod op ongewenste buitenlandse inmenging.  Alle erkende Diyanet moskeeën stonden onder invloed van de Turkse Diyanet koepel, verbonden aan het Turkse Ministerie voor godsdienstzaken. Hierop startte de minister van Binnenlands Bestuur een procedure tot opschorting van de erkenning op en werden door de Informatie- en screeningsdienst waarschuwingen uitgevaardigd. Nadat de Diyanet koepel naar het Grondwettelijk Hof was getrokken, vernietigde deze echter de verbodsbepalingen in het Erkenningsdecreet rond ongewenste buitenlandse beïnvloeding.

Nieuw decreet legt terug verbod op ongewenste buitenlandse inmenging op

De scheiding tussen religie en staat vormt een fundamenteel beginsel van onze rechtstaat. Voor minister Rutten houdt dit uiteraard ook de scheiding tussen religie en buitenlandse staat in. Vlaams minister Rutten heeft daarom een nieuw en versterkt decreet uitgewerkt dat tegemoetkomt aan de juridische bezwaren van het Grondwettelijk Hof op de invoering van een verbod op buitenlandse inmenging.

Met het nieuw decreet zullen buitenlandse mogendheden niet langer meer in staat zijn om invloed uit te oefenen binnen de werking van onze Vlaamse lokale geloofsgemeenschappen. Hiervoor zijn in het nieuw decreet een reeks maatregelen uitgewerkt. Zo is het niet toegelaten zijn dat er een band van ondergeschiktheid bestaat tussen een erkende lokale geloofsgemeenschap en een buitenlandse overheid. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten in het ontvangen van richtlijnen vanuit een ambassade. 

Heldere regels

Ook is het verboden dat bedienaars van de eredienst worden betaald door een buitenlandse overheid. Dit om te voorkomen dat ze geïnstrumentaliseerd worden. In het nieuwe decreet wordt ook uitdrukkelijk opgenomen dat het verkrijgen en behouden van een erkenning afhankelijk is van een positief veiligheidsadvies van de federale minister van Justitie en de veiligheidsdiensten zoals Staatsveiligheid, OCAD en Politie.  Op het vlak van de eigendomsstructuur van een lokale geloofsgemeenschap voert het decreet eveneens een aantal verplichtingen om de onafhankelijkheid te garanderen zoals het beschikken over een zakelijk gebruiksrecht over het eredienstgebouw. Het nieuw decreet biedt aan de Informatie- en screeningsdienst opnieuw het vereiste kader aan om op te treden tegen ongewenste buitenlandse inmenging.

“We houden rekening met de bezwaren van het Grondwettelijk Hof en gaan ongewenste buitenlandse inmenging decretaal aan banden leggen” aldus minister Rutten. “We zullen niet aanvaarden dat buitenlandse actoren Vlaamse lokale geloofsgemeenschappen in hun greep proberen houden. Eens dit decreet binnenkort is gestemd in het Vlaams Parlement, zal ik dan ook alle lokale geloofsgemeenschappen toetsen aan de nieuwe regels” besluit minister Rutten.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder