Sla navigatie over

Studenten kunnen opnieuw leerkrediet terugvragen

Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook tijdens dit academiejaar leerkrediet terugvragen wanneer ze bij deelname aan de laatste examenkans niet slagen. Dat werd zonet beslist in het Vlaams Parlement aan de hand van ondertussen al het zesde nooddecreet voor het Vlaams Onderwijs. De initiatiefnemers Koen Daniëls (N-VA), Loes Vandromme (CD&V) en
Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zijn tevreden dat er een oplossing uit de bus kwam: “Concreet geven we studenten de kans om de coronacrisis in te roepen als overmacht en zo hun leerkrediet terug te vragen. Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen.” 

Het Vlaams Parlement keurde zonet een nooddecreet goed met een vernieuwd aantal tijdelijke maatregelen voor het onderwijs. Vlaams Parlementslid Koen Daniëls (N-VA) is tevreden met het akkoord: “We nemen hier een belangrijk aantal maatregelen. Zo geven we onze studenten in het hoger onderwijs de mogelijkheid om hun leerkrediet terug te vragen als ze niet slagen voor bepaalde vakken. De voorwaarde is wel dat ze deel hebben genomen aan de twee voorziene examenkansen. We beschouwen deze coronacrisis dus ook dit academiejaar als overmacht.”

Ook voor het secundair onderwijs komen er een aantal tijdelijke maatregelen. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V): “De inschrijvingen in de scholen voor buitengewoon onderwijs kunnen door de coronacrisis verlengd worden. Een motivatie van het CLB in het verslag alsook een formele herevaluatie van een leerling is hierbij niet nodig. Ik ben tevreden met deze administratieve en personele verlichting van de CLB’s, die op dit moment andere prioriteiten hebben.”

Vlaams Parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): “Met dit decreet kunnen specifieke werkingsmiddelen worden toegekend om kosten te dekken die gerelateerd zijn aan de coronacrisis. Daarnaast konden studenten corona vorig jaar inroepen als overmacht. We maken dat ook dit jaar mogelijk. Studenten in een overmachtssituatie, veroorzaakt door de crisis, kunnen na de tweede zittijd een aanvraag indienen om hun verloren leerkrediet terug te vragen. Hiermee geven we gehoor aan een belangrijke vraag van de studenten zelf.”

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder