Sla navigatie over

Studietoelagen automatisch toekennen

Voor het lopende schooljaar werden al ruim 406.000 aanvragen voor school- en studietoelagen ingediend. Dat is een stijging van 10 procent tegenover het vorige schooljaar. De reden voor de stijging van het aantal aanvragen is het zogenaamde ‘vangnet’ dat ingevoerd werd. Gezinnen die in het verleden al een toelage kregen, maar dit jaar nog geen aanvraag indienden, worden nu actief aangeschreven en krijgen een vooraf ingevuld formulier. Dat zorgde al voor 20.000 extra aanvragen.

Stijging is goede zaak

“Dit is een goede evolutie,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Jo De Ro, die hierover de minister ondervroeg in het Vlaams Parlement. “Studietoelagen zijn belangrijk om kinderen en jongeren extra kansen te geven een diploma te behalen. Het is daarom goed dat we meer mensen bereiken die er nood aan hebben,” zegt De Ro. Hij pleit er wel voor om nog verder te gaan. “We moeten werk maken van een automatische toekenning, zodat we iedereen bereiken die er nood aan heeft. Het zijn vaak de zwakste groepen in onze samenleving, die het meeste nood hebben aan deze studietoelagen, die ze verzuimen om ze aan te vragen.’”

Alle informatie is beschikbaar

Ook de minister wil komen tot  zo een automatische toekenning. Daarvoor wordt het aanvraagformulier sterk vereenvoudigd en komt er ook een koppeling van databanken. “Vlaanderen heeft alle informatie om te komen tot een automatische toekenning. Ik hoop dat deze dan ook snel gerealiseerd kan worden,” besluit De Ro.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder