Sla navigatie over

Succes M-Decreet staat of valt met ondersteuning leerkrachten

Sinds 2015 is het M-Decreet in voege. Dit bepaalt dat leerlingen met beperkingen op de eerste plaats thuishoren in het regulier onderwijs, en pas in tweede instantie in buitengewone scholen. Er werd ook voorzien in extra begeleiding van gewone scholen: zo werden de zogenaamde ‘waarborgteams’ ingesteld. Deze stellen vanuit het buitengewoon onderwijs hun expertise ter beschikking.

Eerste evaluatie

Gisteren organiseerde Vlaams Minister van Onderwijs Hilde Crevits hierover een conferentie. Ruim 150 stakeholders uit het onderwijsveld en beleidsmakers werden uitgenodigd om een eerste evaluatie van het M-Decreet te maken. De interactieve conferentie boog zich onder meer over de invulling van het begrip van inclusief onderwijs, en over het belang van ondersteuning en begeleiding. 

"Vandaag zien we dat het M-Decreet grote veranderingen in zowel het gewoon als het buitengewoon onderwijs heeft ingezet," stelt Vlaams Parlementslid Jo De Ro. "Deze conferentie maakt alvast duidelijk dat er voldoende aandacht moet zijn voor ondersteuning en professionalisering van leerkrachten en ander onderwijspersoneel." 

Nood aan ondersteuning

Dank zij de inspanningen van Open Vld werden alvast enkele knelpunten aangepakt. "Waarborgteams zijn een jaar vroeger van start kunnen gaan en staan leerkrachten bij waar nodig. Maar dit is nog lang niet voldoende. Ook over hun opdracht moet worden nagedacht. Coaching van leerkrachten is enorm belangrijk. De lerarenopleiding, waar nu te weinig aandacht is voor basiszorg, moet hieraan eveneens worden aangepast," aldus De Ro. "Deze conferentie concludeert alvast dat we de noden van scholen, leerkrachten en ouders ernstig moeten nemen." Voor Open Vld ligt het succes van het M-Decreet in voldoende en professionele ondersteuning. Dit gebeurt best ook zo veel mogelijk school- en netoverschrijdend. 

Stapsgewijs naar een inclusieve samenleving

Open Vld streeft naar een inclusieve samenleving. Dat betekent dat er op vlak van onderwijs stapsgewijs gewerkt moet worden. Het doel is duidelijk, de weg erheen is enkel mogelijk mits voldoende draagvlak. "Wij vragen daarom aan de Minister garanties dat iedere stap richting inclusief onderwijs ernstig wordt geëvalueerd, in samenspraak met de stakeholders. Anders dreigen we niet alleen de expertise van het onderwijspersoneel te verliezen, maar worden vooral de leerlingen met speciale noden de dupe." 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder