Sla navigatie over

Superministerraad 23/7: sociaaleconomisch werk verderzetten

Alexander De Croo, vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecom en Post: “Onder impuls van Open Vld zet deze federale regering volop in op een sociaaleconomisch groeiverhaal. Open Vld gaat daarbij voor slimme hervormingen met als doel onze economie opnieuw laten groeien, jobs creëren en ons sociaal model versterken. Mét resultaat: het Planbureau berekende dat er tot nu toe over de hele legislatuur al 170.000 jobs bijkomen. Dat is mooi, maar we moeten de ambitie hebben om nog beter te doen. Dat kan door bijvoorbeeld alle ruimte te geven aan de digitale economie, één van de sterkste groeiers. Kiezen voor de digitale economie is kiezen voor jobs.

Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid: “We moeten onze sociale zekerheid en gezondheidszorg betaalbaar houden voor de burgers én de overheid. In deze moeilijke budgettaire tijden is dat niet eenvoudig. Daarom is hervormen zo belangrijk en moeten we absoluut verspilling en misbruiken wegwerken. Ik vind het ook essentieel dat we onze sociale stelsels aanpassen aan de samenleving van vandaag en dat onze burgers zoveel mogelijk soepelheid en keuzevrijheid krijgen, bijvoorbeeld in de keuze van hun arts, hun behandeling of de het statuut waaronder ze willen werken.”

Extra netto
Niet onbelangrijk voor Open Vld: de belastingdruk daalt, van 44,8% in 2014 naar 44,1% in 2016 en 43,4% in 2019. Iedereen die werkt gaat erop vooruit dankzij de fiscale hervorming, tegen het einde van de legislatuur stijgt het nettoloon van twee derde van de mensen die werken met minstens 100 euro extra per maand. Dat is voor heel wat mensen elk jaar een dertiende maand extra. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de koopkracht elk jaar met gemiddeld 0,8% per jaar blijft toenemen.Ook onze economie is sterker dan voor de zware financiële en economische crisis, met een BBP dat vandaag 5% hoger ligt dan voor de crisis. Daarmee is ons land samen met Duitsland één van de trekkers in Europa. Tegen eind dit jaar zal de loonkostenhandicap, opgebouwd sinds 1996, zijn weggewerkt; bedrijven kunnen rekenen op meer dan 3,4 miljard lastenverlagingen. Volgens de jongste cijfers van het Planbureau zullen er deze legislatuur 36.000 nieuwe zelfstandigen bijkomen.Philippe De Backer, staatssecretaris voor de Strijd tegen Sociale Fraude, Privacy en de Noordzee: “De regering-Michel pakt de sociale fraude aan bij de wortel: meer netto voor werknemers en lagere lasten voor werkgevers. Wie werkt, wordt beloond. Ook gaat er extra aandacht naar de lage en middellonen.  Zo maken we zwartwerk en grensoverschrijdende sociale fraude minder aantrekkelijk in arbeidsintensieve sectoren als de bouw, transport, horeca, schoonmaak,… Vanuit mijn beleidsdomein zorg ik voor meer eenvoudige regels en betere controles. De batterij maatregelen die we al hebben genomen in de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping missen hun effect niet. We zorgen voor eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels.”

Geen half werk
“De voorbije twee jaar is er hard gewerkt. Het komt erop aan de inspanningen vol te houden en de hervormingen verder te zetten. Ons land kan zich geen half werk permitteren. De belastingdruk moet verder naar omlaag, de overheid moet mensen en bedrijven meer vrijheid geven en het budget moet verder op orde worden gezet,“ besluiten De Croo, De Block en De Backer.

Bekijk hier alle beelden uit filmpje: http://www.openvld.be/library/1/files/5959_zgzg_aangepast.pdf

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder