Sla navigatie over

Sven Gatz haalt nieuwe middelen binnen voor jeugd, cultuur en media

2 miljoen meer voor onze jeugd
Vooral de mogelijkheid om extra te investeren in jeugd maakt minister Gatz gelukkig. “Op vraag van de Vlaamse Jeugdraad ben ik er in geslaagd meer middelen voor jeugd te verkrijgen. Ik geloof in ons jeugdwerk en het belang ervan voor onze kinderen en jongeren en voor de samenleving van morgen. Het budget van jeugd stijgt met bijna 6 procent, bovenop de recente indexverhoging.” Minister Gatz verdeelde eerder deze maand 30,58 miljoen euro over 98 jeugdverenigingen, daar komt nu dus jaarlijks 2 miljoen bij. 

Vlaamse fictie en creativiteit stimuleren
In media zal minister Gatz drie miljoen bijkomende structurele middelen kunnen investeren. Voor het Mediafonds wordt twee miljoen extra uitgetrokken, voor het Gamefonds één miljoen. Sven Gatz: “We blijven investeren in Vlaamse creativiteit en fictie. We volgen de aanbeveling van de studie van Econopolis om het Mediafonds te verhogen en meer in te zetten op scenario, promotie en internationaal gerichte ‘high-end’ series op. Ook het Gamefonds krijgt er één miljoen bij. Het is een beleidskeuze om meer te investeren in gaming, een snelgroeiende sector. Vandaag speelt meer dan de helft van de Vlamingen maandelijks minstens één game op een of ander apparaat. Ik zie de Vlaamse gamesector als een enorme potentiële groeisector die ik wil ondersteunen om mee te kunnen surfen op de nieuwste internationale ontwikkelingen.”   

Nieuwe infrastructuur voor Cultuur
Ook in Cultuur wist minister Gatz heel wat extra uit de brand te slepen. “Er komen onder meer investeringen in belangrijke schouwburgen maar evengoed in culturele centra (theatertrekken), die ik niet wil los laten. Daar boven op werken we met verse middelen voort aan de Museumpas. Om de verkoop van kunst te stimuleren, zullen we ook een kunstkoopregeling invoeren, waarbij kunstliefhebbers bij erkende galerijen renteloos of -arm kunstwerken op afbetaling kunnen aankopen.”
Verder komen er bijkomende investeringsmiddelen voor het Kasteel van Gaasbeek, het KMSK in Antwerpen, Alden Biesen in Bilzen, de Warande in Turnhout, het Design Museum in Gent en de depots in Kortrijk en Mechelen. 
Van de middelen voor cultuur die minister Gatz uit de brand sleepte, zal ongeveer 13 miljoen worden geïnvesteerd in infrastructuur.  

Extra impuls voor Brussel 
In Brussel zal de minister bevoegd voor Brusselse Aangelegenheden verder investeren in onder meer de bouw van een bijkomende theaterzaal en renovatie van het Kaaitheater, in theatertrekken voor de Ancienne Belgique en in een theatertribune voor de Beursschouwburg. Nog in Brussel wordt er ook een half miljoen euro meer projectengeld uitgetrokken.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder