Sla navigatie over

Sven Gatz helpt kunstenaars internationaal doorbreken

Met een doorbraaktraject beoogt de minister een kunstenaar in de markt te plaatsen in één of meer landen. Sven Gatz: “Een doorbraaktraject kan aangevraagd worden door individuele scheppende kunstenaars. De aanvrager moet beschikken over internationaal potentieel en er moeten duidelijke mogelijkheden voor middellangetermijneffecten zijn. Het gaat om een eenmalige subsidie tijdens een carrière van maximaal € 80.000 per traject. De eigen inbreng van de aanvrager moet minimaal een kwart van de totale kosten bedragen.” 

Kunstenaars van wie de creatieve activiteit zich situeert binnen het werkterrein van het Vlaams Fonds voor de Letteren of het Vlaams Audiovisueel Fonds komen niet in aanmerking. Zij vinden immers hun gading binnen het VFL of het VAF. Afstudeerprojecten, doctoraten en reeds gefinancierd academisch onderzoek komen evenmin in aanmerking. 

De afdeling Kunsten van het departement Cultuur, Jeugd en Media beoordeelt de aanvragen op hun artistieke kwaliteit, potentieel van de doorbraak, haalbaarheid van de plannen, de kosten en opbrengsten en de effecten op middellange termijn. 

Aanvragers kunnen hun dossier indienen tot 30 september. Voor dit startjaar van de doorbraaktrajecten heeft minister Gatz € 250.000 uitgetrokken. Er volgen nog oproepen voor dit soort experimentele subsidies in 2018 en 2019. Een doorbraaktraject mag maximaal twee jaar duren en start ten vroegste op 1 december van het jaar van aanvraag.

Wie meer informatie wenst, kan terecht bij de afdeling Kunsten van het departement CJM ([email protected], tel. 02/553.68.42).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder