Sla navigatie over

Sven Gatz ijvert voor diverser en toegankelijker jeugdwerk

Vlaanderen is al jaren een internationale pionier als het op jeugdwerk aankomt. Nergens anders ter wereld is het jeugdwerk sterker uitgebouwd dan in Vlaanderen. De degelijke ondersteuning van het jeugdwerk door de Vlaamse overheid is daar niet vreemd aan. Desondanks komt er een belangrijk  minpunt aan de oppervlakte drijven: onderzoek heeft uitgewezen dat het jeugdwerk nog steeds vooral een zaak is van de witte middenklasse. Jongeren met een lagere opleiding en jongeren met een migratieachtergrond nemen minder deel aan het jeugdwerk. Ook kinderen en jongeren in opvangcentra, met een handicap of onder psychiatrische begeleiding en kinderen en jongeren uit armere gezinnen vinden moeilijk de weg naar het jeugdwerk.     
 
Minister Sven Gatz en de jeugdwerksector slaan de handen in elkaar om daar verandering in te brengen. Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de sector. Dat blijkt uit de vele initiatieven en projecten die de laatste jaren werden opgezet. Vanuit die expertise kwam de sector op de proppen met een Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Met het #Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ toonde ook de minister zijn engagement en interesse voor het thema. Dat engagement werd nog sterker toen hij op de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk in gesprek ging met een honderdtal jeugdwerkers uit allerhande jeugdwerkorganisaties. Dat gezamenlijke traject wordt nu bekroond met het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.
 
Het Masterplan moet de dingen duurzaam in beweging zetten. Het overstijgt de huidige legislatuur en bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf. Het plan bundelt alle lopende acties van het Burgerkabinet en de Rondetafel Diversiteit en stemt ze op elkaar af. Ook de acties uit de verschillende doelgroepgerichte beleidsplannen krijgen er een plaats. Hoewel het masterplan een gezamenlijk engagement is van de jeugdsector en de Vlaamse overheid, worden ook lokale overheden en eventuele andere actoren uit het middenveld, andere sectoren of andere beleidsniveaus  uitgenodigd zich te engageren en acties te formuleren. Het Masterplan wordt jaarlijks geüpdatet naar aanleiding van de jaarlijkse Dag van de Diversiteit.
 
Dat het de minister menens is met diversiteit, bleek al uit zijn projectoproep Bruggenbouwers van eind 2016. De projecten slaan een brug tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in al hun diversiteit bereiken. De twaalf geselecteerde projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond en tonen hen de weg naar het jeugdwerk. Zo kunnen ook deze jongeren het jeugdwerk leren kennen en genieten van een passend vrijetijdsaanbod.
 
Netwerk Jeugdwerk voor Allen
 
Minister Gatz stelt vandaag ook het netwerk Jeugdwerk voor Allen (JWVA) voor. Dit van oorsprong Oost-Vlaamse netwerk wordt vanaf 2018 uitgerold over heel Vlaanderen. JWVA biedt kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie een volwaardige vrijetijdsinvulling, aangepast aan hun keuzes en noden. Lokale besturen en jeugdorganisaties kunnen op JWVA een beroep doen om te leren hoe ze hun werking toegankelijker kunnen maken voor kinderen en jongeren met een beperking of in een maatschappelijk kwetsbare situatie. JWVA biedt vorming en begeleiding en gaat via de samenwerkende partners op zoek naar een aanbod dat het best bij deze kinderen en jongeren past. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media neemt sinds januari de regie van de netwerkorganisatie op zich.
 
Sven Gatz: ‘Alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel moeten een plek kunnen vinden in een jeugdvereniging als ze dat wensen. Ze moeten zelf de jeugdwerkvorm kunnen kiezen: in eigen buurt of verder weg, doelgroepspecifiek of inclusief… of een mix van dat alles. Ik wil een jeugdwerkveld dat alle andere sectoren de weg blijft wijzen naar een samenleving waar iedereen welkom is om mee te doen en waar diversiteit een werkwoord is. Het jeugdwerk moet blijven doen waar het goed in is en fier op mag zijn: samenwerken, experimenteren, leren met vallen en opstaan, goede praktijken delen, en vooral: alle kinderen en jongeren een onvergetelijke tijd bezorgen met avontuur, plezier en vriendschap.’
Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder