Sla navigatie over

Sven Gatz investeert 600.000 euro in mediawijsheid

Het kenniscentrum kreeg deze legislatuur de opdracht om uit te groeien tot hét referentiepunt voor mediawijsheid in Vlaanderen. Het biedt onder meer praktijkondersteuning en vorming aan voor iedereen die het internet gebruikt en richt zich ook specifiek naar kwetsbare doelgroepen als ouderen en alleenstaande ouders. Kritisch staan tegenover nieuws is van groot belang. Zeker nu er heel wat te doen is over fenomenen als “fake news” of online pestgedrag. Daarnaast sensibiliseert en betrekt het Kenniscentrum de mediasector bij het bevorderen van mediawijsheid en volgt het de relevante Europese en internationale ontwikkelingen op.

Minister van media Sven Gatz ondersteunt ook dit jaar het Kenniscentrum. Hij maakt daarvoor 600.000 euro vrij. Het gaat om de laatste subsidieschijf van de beheersovereenkomst 2015 – 2017.

Dit jaar zal het Kenniscentrum onder meer  focussen op de problematiek rond ‘fake news’  door een uitgebreid dossier over “nieuwsgeletterdheid” te lanceren op hun website. Vandaag is online nieuws onze grootste bron van  nieuwsconsumptie geworden. Het is daarom belangrijk dat mensen kritisch en bewust naar (online) nieuws  kunnen kijken en wikken en wegen of het al dan niet om foutief nieuws gaat.

Ook op Difference Day, een initiatief van de Vrije Universiteit van Brussel (VUB) op de dag van de persvrijheid, organiseert het Kenniscentrum de “Living Library”. Tijdens deze vorming kunnen studenten en leerkrachten speeddaten met enkele mediaprofessionals over “fake news”. Achteraf zal een toolkit over nieuwsgeletterdheid en “fake news” gelanceerd worden voor het onderwijs.

Sven Gatz: “Inzetten op mediawijsheid blijft van groot belang. Al zeker in tijden waarin we steeds aan een hoger tempo over allerlei actualiteitsthema’s geïnformeerd worden of we zelf veel informatie delen. Ons mediagebruik verschilt erg ten opzichte van vroeger. Dat heeft voor-en nadelen. Het kenniscentrum reikt de nodige tools aan om iedereen met een kritische blik naar de media te laten kijken."

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder