Sla navigatie over

Sven Gatz versnelt uitrol UiTPAS voor mensen in armoede

De participatie van kansengroepen aan het cultuur- en vrijetijdsaanbod bevorderen is een belangrijke doelstelling in het cultuurbeleid van minister Sven Gatz. Een van de instrumenten die daartoe werden ontwikkeld, is de UiTPAS. De Vlaamse Regering heeft er vrijdag mee ingestemd om de uitrol van de UiTPAS voor mensen in armoede versneld uit te rollen.

Minister Gatz beschikt over drie instrumenten om de participatie van mensen in armoede aan cultuur te stimuleren: de ondersteuning aan de lokale besturen voor de opstart van een lokaal netwerk in het kader van het participatiedecreet; het Fonds Vrijetijdsparticipatie en de UiTPAS.

Met een lokaal netwerk krijgt de gemeente een sterke lokale regie om een armoedebeleid uit te tekenen. Het OCMW, gemeentelijke vrijetijdsdiensten (cultuur-, jeugd- en sportdienst) en de verenigingen van mensen in armoede die in de gemeente actief zijn, moeten daarbij betrokken zijn.

Als er in de gemeente geen lokaal netwerk werd opgericht, kunnen mensen in armoede er een beroep doen op het Fonds Vrijetijdsparticipatie voor het lokaal en bovenlokaal cultuur- en vrije tijdsaanbod. Dit moet dan wel gebeuren via een lokale sociale organisatie. De Vlaamse organisatie Demos onderhandelt met bovenlokale partners (bvb Studio 100 of Night of the Proms) over tegemoetkomingen voor mensen in armoede.

Tenslotte is er de UiTPAS, een spaar- en voordelenprogramma dat mensen stimuleert om te participeren aan sport- en cultuuractiviteiten. Mensen in armoede krijgen bovenop de spaar- en ruilkansen op een niet-stigmatiserende manier kortingen op het vrijetijdsaanbod met een UiTPAS-label.

De procedures die de gebruikers en aanbodverstrekkers van deze systemen moeten doorlopen, zijn complex en verschillen sterk. Mensen in armoede moeten zich bijvoorbeeld drie keer registreren. Het Vlaams armoede-overleg stelde daarom voor om deze instrumenten beter op elkaar af te stemmen. Daar geeft minister Sven Gatz nu gevolg aan.

Tot nu toe waren gemeenten die konden genieten van Vlaamse middelen voor cultuur-, jeugd- en sportparticipatie verplicht om een lokaal netwerk te hebben. Een lokaal netwerk is eveneens een voorwaarde om te kunnen toetreden tot het kransje UiTPAS-gemeenten.  Gatz heeft nu beslist om vanaf 2020 geen tussenkomsten meer te voorzien voor lokale participatie van mensen in armoede in gemeenten zonder lokaal netwerk en de middelen vanaf dan integraal toe te wijzen voor tussenkomsten voor bovenlokale participatie van mensen in armoede. Daarnaast investeert hij in de uitreiking van een bovenlokale UiTPAS voor alle mensen in armoede.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder