Sla navigatie over

Sven Gatz wil zonnepanelen op cultuurhuizen

Sven Gatz: “Met deze initiatieven leveren we ook vanuit de cultuur- en jeugdsector inspanningen om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het doel om in deze sectoren een gemiddelde vermindering van 3 procent uitstoot te halen, komt hiermee in zicht. De inspanningen zullen de komende jaren ook voor iedereen zichtbaar worden, door de intrede van zonnepanelen op grote cultuurhuizen.”

In de cultuur- en jeugdsector wordt langs twee wegen aan de energiezuinigheid en klimaatdoelstellingen gewerkt. De minister voorziet in een budget van 5 miljoen euro voor energieleningen om zonnepanelen en batterijopslag te plaatsen. Organisaties die gesubsidieerd worden door de decreten in de cultuur-, jeugd- en mediasector kunnen hierop intekenen. De energielening voor Cultuur en Jeugd kent een looptijd van tien jaar en een vaste rentevoet van 1%. Die rentevoet laat toe om de kostprijs van de plaatsing snel terug te winnen door een lagere energiekost. Het maximaal leningsbedrag werd vastgelegd op het bedrag van de werken, met een bovengrens van € 135.000.

Daarnaast heeft Gatz veertig dossiers voor investeringssubsidies bij het Fonds voor Culturele Infrastructuur (FoCI) goedgekeurd, waarvan 28 projecten een energiezuinig beleid realiseren in cultuur- en jeugdgebouwen. Van de bijna 7 miljoen euro die Gatz tijdens deze oproep voor investeringssubsidies in het FoCI injecteert, gaat 3,2 miljoen naar deze soort investeringen. 

Bij FoCI is energiezuinigheid sinds 2017 de topprioriteit. De middelen voor een energiezuinig cultuurbeleid komen van het Klimaatfonds. Het FoCI beoordeelt de ingediende dossiers. Organisaties die een beroep willen doen op de subsidies voor investeringen in energiezuinigheid dienen verplicht hun energieverbruik te monitoren. Hiervoor is een online-tool ontwikkeld. Alle projectaanvragers dienen hun energieverbruik van 2015 in te brengen. Zo is het mogelijk om op basis van de nulmeting in 2015, het effect van de investeringen op het energieverbruik en vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) op te volgen. Deze toepassing zal pas zichtbaar worden na 1 januari 2018. 

Volgende energiebesparende investeringen zijn in september 2017 ingediend bij FoCI: vernieuwing verwarmings- en gasinstallaties, isoleren van de buitenmuur, overschakeling op hernieuwbare energie, installatie van regelsystemen, energiezuinig werklicht, slimme energiemonitor, aansluiting op het warmtenet en ingrepen in luchtgroepen en ventilatie.

De 28 goedgekeurde investeringsdossiers om de energiezuinigheid van gebouwen te verbeteren, zullen jaarlijks zorgen voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 790 ton (een inschatting van de geplande vermindering van CO2 uitstoot door de voorgenomen werken) en een vermindering van 4,5 miljoen kWh in het jaarlijks energieverbruik. 

Naast de investeringssubsidies voor energiezuinigheid kunnen bovenlokale culturele en jeugdorganisaties tussen 2017 en 2021 ook een dossier indienen om de toegankelijkheid van hun infrastructuur te verbeteren en om theatertrekken te automatiseren. Bij de 40 dossiers die Gatz heeft goedgekeurd, zitten er 5 voor theatertrekken (ter waarde van 2,5 miljoen euro) en 7 voor toegankelijkheid (ter waarde van 1 miljoen euro).

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder