Sla navigatie over

algemeen

22 november 2018

Extra vrijwillige trajecten naar een job voor mensen met een uitkering

De opleiding en begeleiding van langdurig zieken verloopt via vrijwillige trajecten. De VDAB, het RIZIV en de ziekenfondsen werken hiervoor samen en met succes, zo blijkt. Het aantal trajecten wordt nu opgetrokken van 3.750 naar 4.200 trajecten. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie...

Lees meer

22 november 2018

Lachaert wil sociale verkiezingen democratiseren

Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in bedrijven. Dit proces verloopt op bepaalde vlakken echter niet democratisch, meent Open Vld Kamerlid Egbert Lachaert. “Zo zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd, weegt de lijststem zwaar door ten opzichte van naamstemmen én is er een wettelijk...

Lees meer

21 november 2018

VIDEO: “Met doelgerichte jobkorting kunnen we werken beter belonen”

“Met een Vlaamse jobkorting zorgen we voor een hoger nettoloon en dus een groter verschil met een uitkering. Dat kan helpen om de vele openstaande vacatures in te vullen,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Daniëlle Vanwesenbeeck.

Lees meer

21 november 2018

Minder ruzie over onderhoudsbijdragen

Wanneer ouders uit mekaar gaan, worden er onderhoudsbijdragen afgesproken voor de zorg voor de kinderen. Die bijdrage is echter vaak een bron van onvrede, ruzie en betwisting. De Kamercommissie Justitie neemt vandaag twee wetsvoorstellen aan van Open Vld Kamerleden Sabien Lahaye-Battheu en Carina Van...

Lees meer

20 november 2018

Welke zorg wil je op het einde van je leven? Bespreek het met je arts en familie.

Duidelijke afspraken helpen bij de begeleiding van patiënten in de laatste fase van hun leven. Minister De Block (Open Vld) wil voorafgaande zorgplanning stimuleren. Zo worden de wensen van de patiënt bespreekbaar en vermijdt men moeilijke situaties voor de patiënt, zijn familie en zorgverleners....

Lees meer

16 november 2018

Meerjarenraming: volgende Vlaamse regering heeft zicht op beleidsruimte van 1 miljard euro

Vlaams minister van Begroting Bart Tommelein dient vandaag zijn meerjarenraming 2019-2024 in bij het Vlaams parlement. Die raming geeft een zo volledig mogelijk beeld van de beleidsruimte in de volgende legislatuur.Sinds 2017 is de Vlaamse begroting structureel in evenwicht. Deze Vlaamse regering bespaarde doordacht...

Lees meer

16 november 2018

Dag van de Ondernemer: een overzicht van onze maatregelen voor ondernemers

Wat zouden we doen zonder onze ondernemers? Ze creëren welvaart, jobs en schoppen leven in hun straat, buurt of gemeente. Dat het niet altijd even simpel is begrijpen we maar al te goed: er zijn nog steeds drempels om een eigen zaak te starten,...

Lees meer

16 november 2018

Alexander De Croo schort voorbereidingen voor samenwerkingsprogramma met Tanzania op

Vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo schort de voorbereidingen voor een nieuw samenwerkingsprogramma met Tanzania op. De mensenrechtensituatie in het Oost-Afrikaanse land verslechtert zienderogen, zegt de minister. Vooral homo’s, jonge moeders en zwangere vrouwen worden geviseerd.Het huidige samenwerkingsprogramma met Tanzania is grotendeels...

Lees meer

14 november 2018

VIDEO: “Nood aan meer vrouwelijke ondernemers”

Het aandeel vrouwelijke ondernemers daalt. “Daarom moeten we werk maken van rolmodellen en een betere ondersteuning, b.v. door dienstencheques uit te breiden naar kinderopvang,” zegt Daniëlle Vanwesenbeeck.

Lees meer

14 november 2018

De blauwe versnelling: 1 maand na 14 oktober

Op 14 oktober waren er gemeenteraadsverkiezingen. Een maand later is het nu tijd om de balans op te maken. Onze mensen trokken naar de kiezer met een positief verhaal en de ambitie om hun gemeente of stad de komende zes jaar nog beter te...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder