Sla navigatie over

asiel

28 oktober 2021

Nieuw West-Vlaams Transit Team bij politie in strijd tegen netwerken

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de Federale Gerechtelijke Politie zetten een nieuw wapen in in de strijd tegen de criminele organisaties achter mensensmokkel. Een nieuw Transit Team binnen de Federale Gerechtelijke Politie zal zich toespitsen op de identificatie en het...

Lees meer

8 juli 2021

Het Vlaams parlement keurt hervorming inburgeringsbeleid goed

Na de commissie Binnenlands Bestuur heeft nu ook het Vlaamse parlement het nieuwe Integratie- en Inburgeringsdecreet goedgekeurd. Vlaams minister van Samenleven Bart Somers: “Er wordt al jaren gepraat over het inburgeringsbeleid dat anders en beter moet. Vandaag doen we het. We voegen twee extra...

Lees meer

22 juni 2021

Opinie: Nieuw inburgeringsbeleid maakt nieuwkomers sterker

Onder impuls van toenmalig minister van inburgering Marino Keulen, ging op 1 april 2004 het inburgeringsdecreet van start in Vlaanderen. Nieuwkomers zijn sindsdien verplicht om een inburgeringstraject te volgen, waarin ze onder meer Nederlands leren en wegwijs worden gemaakt in onze samenleving. Vlaanderen was...

Lees meer

21 december 2020

Nieuw betalend inburgeringstraject goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft een nieuw inburgeringstraject goedgekeurd. Inburgeraars zullen voortaan moeten betalen en worden gekoppeld aan een Vlaamse buddy.Een uitgebreider inburgeringsbeleid met een kostprijs voor de inburgeraar was een van de elementen uit het Vlaamse regeerakkoord. De regering raakte het nu definitief eens...

Lees meer

4 november 2020

Vandenput en Gabriëls: “Volop inzetten op tewerkstelling om van migratie succesverhaal te maken”

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De...

Lees meer

24 september 2020

Vandenput: “Door Europees migratieakkoord kunnen we ons terugkeerbeleid aanscherpen”

Kamerlid Tim Vandenput vroeg in het parlement aan de regering om het ontwerp voor een strenger Europese migratieakkoord te steunen. Het pact voorziet onder meer in een versterking van de buitengrenzen en in een strenger terugkeerbeleid. Vandeput is duidelijk: “Het migratiebeleid kan enkel succesvol...

Lees meer

22 september 2020

Vandenput: “Wie hier illegaal is, moet vertrekken”

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd het eindverslag van de commissie Bossuyt besproken. Deze evalueerde het terugkeerbeleid in ons land. Kamerlid Tim Vandenput bevroeg de rapporteurs: “Ons uitgangspunt blijft: ‘vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet’. Mensen van wie de asielaanvraag is...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder