Sla navigatie over

Consumenten

13 juli 2021

Nauwelijks inbreuken op sperperiode

De Economische Inspectie ontvangt jaarlijks slechts een beperkt aantal meldingen inzake de sperperiode. Van 2018 tot op heden werden er amper 24 meldingen ingediend. Bij 4 van deze meldingen werden effectieve inbreuken vastgesteld. De overige 20 meldingen hebben geen inbreuken aan het licht gebracht....

Lees meer

13 juli 2021

Titaniumdioxine zal verdwijnen uit voedingsmiddelen op de Belgische markt

Titandiumdioxine of E171, de stof die bijvoorbeeld kauwgom witter maakt of koekjes en gebak meer doet glanzen, zal vanaf september 2021 niet meer mogen gebruikt worden in voedingsproducten op de Belgische markt. Het product is schadelijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit antwoord op...

Lees meer

10 juni 2021

De Jonge: “Sociaal akkoord is goed nieuws: werken moet lonen”

De vertegenwoordigers van de werkgevers en van de werknemers hebben een akkoord bereikt over een aantal belangrijke kwesties en kwamen tot een evenwichtig sociaal akkoord. “Werken zal meer lonen. Dat geldt voor de werknemers met een minimumloon. Dat zal jobs opleveren, want het verschil...

Lees meer

10 juni 2021

Akkoord G7: “Eerlijke belastingen, ja, maar opletten voor mogelijke negatieve impact”

De G7 heeft afgelopen weekend de weg vrijgemaakt voor een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. “Dit akkoord laat toe de fiscaliteit te laten aanknopen met de steeds internationalisering en digitalisering”, stelt liberaal Kamerlid Kathleen Verhelst in de plenaire zitting. Ze wijst erop dat het voorstel...

Lees meer

6 mei 2021

De Jonge: “Goed dat knopen zijn doorgehakt in het loonoverleg”

Deze morgen heeft de regering een akkoord bereikt over de maximale loonsverhogingen voor de komende twee jaar. “Het is een goede zaak dat de loonwet van 1996 overeind blijft om ons concurrentievermogen te vrijwaren. Het coronavirus zorgt voor veel economische onzekerheid en het was...

Lees meer

4 mei 2021

Bierprijs steeg fors in supermarkten tijdens corona

De consumptieprijzen van bier zijn het voorbije coronajaar met 4,4% gestegen. Dat is beduidend meer dan de jaarlijkse gemiddelde stijging van 2,5% in de afgelopen tien jaar. De stijging is ook sneller dan in buurlanden Duitsland en Frankrijk. Aan de kant van de brouwerijen is de situatie momenteel nog...

Lees meer

29 april 2021

De Jonge: “Ultieme laatste kans voor de sociale partners”

Een tijdje geleden was er voorzichtig optimisme over het sociaal overleg. De sociale partners bereikten een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Maar sinds het begin van deze week zit het overleg helemaal in het slop. De vakbonden verlieten de onderhandelingen over de...

Lees meer

22 april 2021

Vlaams Parlement wil handelskernen versterken

Maar liefst 1 op de 10 winkelpanden in Vlaanderen staat leeg. Dit zet de leefbaarheid van de handelskernen onder druk. We willen dat onze stads- en dorpskernen heropleven tot een gezellige plaats waar mensen elkaar ontmoeten, werken, wonen, winkelen en zich ontspannen. In de...

Lees meer

21 april 2021

Van Quickenborne wil tarieven notariskosten verlagen

Het Prijzenobservatorium publiceert vandaag een studie over de notariële sector in België. Daarbij komt men tot de conclusie dat de tarieven van notarissen, vastgelegd in 1950 en voor het laatst gewijzigd in 1980, geen rekening houden met de maatschappelijke evolutie van deze activiteit en...

Lees meer

9 februari 2021

Vanaf volgend jaar ook verzekering gewaarborgd inkomen mogelijk voor ex-kankerpatiënten

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, kondigt aan dat een recht om vergeten te worden van toepassing wordt voor alle verzekeringen gewaarborgd inkomen. De verzekeraars hebben daartoe een gedragscode opgesteld, die in werking treedt op 1 februari 2022. Die is bindend voor alle verzekeringsondernemingen die...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder