Sla navigatie over

Dierenwelzijn

11 mei 2022

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts wil Europese aanpak voor uitfasering kippenkooien

Begin deze week verscheen in de krant Het Nieuwsblad een open brief van dierenrechtenorganisatie Gaia. De brief herinnerde Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts aan de bepaling in het Vlaams regeerakkoord om kooihuisvestingsystemen voor kippen uit te faseren. Gaia vraagt nu waar de uitvoering...

Lees meer

7 september 2021

Dierenwelzijn

We gaan respectvol en verantwoordelijk, maar niet dogmatisch om met dieren. We vermenselijken hen niet, vermijden polarisering en nemen evidence based-beslissingen. Voor Open Vld zijn alle dieren inherent gelijkwaardig, maar kunnen de gevoelswaarde of nutsfuncties die aan dieren worden toegekend, verschillen. Elke vorm van...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder