Sla navigatie over

federaal

26 november 2020

Verhaert: “Verantwoordelijkheid bij handelaars én shoppers bij versoepeling”

Veel mensen kijken in spanning uit naar morgen, naar de persconferentie waarin de beslissingen van het overlegcomité worden aangekondigd. “Het belang van evaluatie van de bestaande maatregelen is essentieel. De strenge maatregelen hebben hun effect, maar de druk in de ziekenhuizen blijft nog steeds hoog....

Lees meer

19 november 2020

Einde van kafka-toestanden voor handelaar met fruitpersmachine

Wie vandaag als handelaar vers geperst fruitsap wil verkopen in zijn onderneming moet daarvoor voldoen aan heel wat administratieve verplichtingen. Zo moet de handelaar een uittreksel uit het strafregister voorleggen én een borg van minstens 500 euro betalen. “Pure Kafka. Met dit wetsvoorstel maken...

Lees meer

19 november 2020

Verhelst: “Mentaal welzijn van ondernemers in coronatijden verdient alle aandacht”

Vandaag is het dag van de Vrouwelijke Ondernemer. Morgen is het dé Dag van de Ondernemer. Het minste wat kan gezegd worden, is dat dit een bijzondere periode is voor ondernemers. Deze coronacrisis heeft een gigantisch impact op onze ondernemingen en dus ook op...

Lees meer

12 november 2020

Gabriëls: “Haat tegen LGBTQ+-gemeenschap in Polen een halt toeroepen”

De optocht op onafhankelijkheidsdag in Polen is de afgelopen jaren steeds uitgelopen op zware confrontaties tussen deelnemers en de politie. Ook dit jaar was er sprake van geweld, specifiek tegen de LGBTQ+-gemeenschap. “Ik wil dit onder de aandacht brengen: zo’n schendingen van de mensenrechten...

Lees meer

12 november 2020

De Jonge: “Inzetten op opleiding tijdens periode van tijdelijke werkloosheid”

De regering heeft verleden week een nieuw pakket maatregelen uitgewerkt om de impact van de coronacrisis op burgers en ondernemingen zo veel als mogelijk op te vangen. Eén van de maatregelen is het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht naar alle ondernemingen....

Lees meer

12 november 2020

Wederopbouwreserve als relancemaatregel goedgekeurd in parlement

Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Christian Leysen en Kathleen Verhelst (Open Vld) dat de wederopbouwreserve voor bedrijven regelt, is goedgekeurd in de plenaire zitting. Deze ondernemersvriendelijke maatregel houdt in dat bedrijven de mogelijkheid krijgen om op een fiscaalvriendelijke manier het eigen vermogen, dat klappen kreeg...

Lees meer

10 november 2020

De ‘berceuse héroïque’ van het WHI

Op Wapenstilstand herdenken we de gesneuvelden van beide wereldoorlogen. Helaas is achter de schermen van dé Belgische instelling die mee die herinnering moet uitdragen een schemeroorlog aan de gang. Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld) wil dat er drie jaar na zijn oprichting werk wordt...

Lees meer

10 november 2020

Pakket steunmaatregelen horeca en andere gesloten sectoren “on hold” door tweede lezing N-VA

In de commissie Sociale Zaken in de Kamer is (maandag 9/11) een akkoord bereikt rond het steunpakket voor horeca en andere verplicht gesloten sectoren. Helaas vroeg oppositiepartij N-VA een tweede lezing. Daardoor wordt de deadline van 15 november niet gehaald en zullen deze werkgevers...

Lees meer

4 november 2020

Vandenput en Gabriëls: “Volop inzetten op tewerkstelling om van migratie succesverhaal te maken”

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De...

Lees meer

3 november 2020

Pensioenrechten van zelfstandigen en werknemers vanaf 2021 gelijk

Op vrijdag 30 oktober heeft de Ministerraad drie positieve maatregelen die de levenskwaliteit van zelfstandigen zullen verbeteren goedgekeurd. Zij hebben betrekking op de verlenging van het vaderschaps- en geboorteverlof, de afschaffing van de coëfficiënt die de pensioenen verlaagt en de verhoging van de bedragen...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder