Sla navigatie over

federaal

10 oktober 2019

Benelux-landen versterken samenwerking in de strijd tegen fiscale fraude

De drie landen zullen hun samenwerking versterken door onder meer samen deel te nemen aan digitale projecten.Onder het Luxemburgs voorzitterschap van de Benelux hebben de Luxemburgse minister van Financiën Pierre Gramegna, de Nederlandse minister van Financiën Wopke Hoekstra en de Belgische minister van Financiën...

Lees meer

26 september 2019

Marianne Verhaert wil overleg over loonsverhoging politie

Open Vld-Kamerlid Marianne Verhaert vindt het niet kunnen dat lokale besturen ineens de rekening gepresenteerd zouden krijgen voor de recente loonsverhoging bij de politie en pleit voor overleg om snel tot een oplossing te komen. In De Kamer heeft ze daarover duidelijkheid gevraagd aan...

Lees meer

19 september 2019

Gabriëls: “Deradicalisering moet aandachtspunt blijven voor de volgende regeringen”

Open Vld-kamerlid Katja Gabriëls wil dat ook de volgende regeringen aandacht blijven hebben voor de strijd tegen radicalisering. Dat heeft ze gezegd in de plenaire vergadering. Gabriëls reageert daarmee op een onderzoek van de KULeuven waaruit blijkt dat de strijd tegen radicalisering te versplinterd...

Lees meer

8 juli 2019

Rik Daems wordt gecoöpteerd senator voor Open Vld

Het partijbestuur van Open Vld heeft Rik Daems unaniem voorgedragen als gecoöpteerd senator voor Open Vld. Daems wordt als Belgisch senator en ALDE-fractieleider vanaf januari 2020 voor twee jaar voorzitter van de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg, een onbezoldigde functie...

Lees meer

5 juli 2019

Nieuwe regels voor de pleziervaart

Het is zover – het traject van de hervorming van de regelgeving op de pleziervaart is afgerond. Maar liefst 25 verschillende wetten, koninklijke besluiten en ministeriële besluiten werden vereenvoudigd en aangepast onder de vorm van een Wet – reeds verschenen op 5/7/2018 – en...

Lees meer

3 juli 2019

Federaal parlement klaar om uit startblokken te schieten

De Conferentie van voorzitters heeft in de Kamer vanmiddag groen licht gegeven voor de opstart van de werkzaamheden.Nieuwe verdeling commissiesOp voorstel van Kamervoorzitter Dewael worden de bevoegdheidsverdelingen van de commissies herschikt en gemoderniseerd. “In het verleden was deze verdeling niet altijd logisch. Met deze...

Lees meer

2 juli 2019

55.000 extra mensen aan de slag in een jaar tijd

Afgelopen jaar zijn er in ons land bijna 55.000 jobs ingevuld, waarvan 47.946 in de private sector. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. “Het beleid van de voorbije jaren werkt. Dankzij de lastenverlaging creëren bedrijven meer jobs. Die jobs...

Lees meer

28 juni 2019

Meteen betaald ziekteverlof voor zelfstandigen vanaf 1 juli

Zelfstandigen die ziek worden of tegenslag hebben, kunnen straks sneller rekenen op een uitkering. Vanaf 1 juli wordt de wachttijd afgeschaft voor zelfstandigen die langer dan een week ziek zijn. Zij zullen vanaf de eerste dag worden vergoed.“Nu zijn zelfstandigen beter gewapend tegen inkomensverlies...

Lees meer

17 mei 2019

Vlaamse regering keurt premie voor thuisbatterijen goed

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet...

Lees meer

17 mei 2019

Gewoon zoen: LGBTIQ-actieplan

Open Vld staat voor een open en vrije samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn, wat ook je seksuele voorkeur of genderidentiteit is. Je individuele rechten mogen niet worden bepaald door wie je graag ziet of hoe je je gender beleeft.Onder impuls van een liberale...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder