Sla navigatie over

federaal

8 april 2019

Maggie De Block lanceert preventiecampagne rond burn-out

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block lanceert vandaag een campagne ter preventie, detectie en herstel van burn-out. Bij de campagne hoort ook een website, waar informatie en tips worden gegeven: stressburnout.belgie.be.Minister De Block: “Het is moeilijk om correcte informatie te vinden...

Lees meer

5 april 2019

Nieuwe landenprogramma’s Senegal en Rwanda zetten in op ondernemerschap, privésector en seksuele rechten

De ministerraad heeft vandaag het licht op groen gezet voor nieuwe landenprogramma’s voor Senegal en Rwanda, twee partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking. De nieuwe landenprogramma’s zetten sterk in op ondernemerschap, de ontwikkeling van een lokale privésector en het bevorderen van de seksuele en reproductieve...

Lees meer

4 april 2019

De Backer haalt opnieuw record in strijd tegen sociale fraude: 272 miljoen euro

Minister voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer maakte van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een topprioriteit. Met resultaat. In 2018 leverde die strijd opnieuw een record op van 272 miljoen euro. “Het geld van de sociale zekerheid moet...

Lees meer

3 april 2019

Hulpfonds voor de slachtoffers van Softenon: groen licht van de commissie

De commissie Sociale Zaken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft vandaag de wet voor de oprichting van een hulpfonds voor de slachtoffers van thalidomide goedgekeurd. De regering had in februari zijn akkoord gegeven over het wetsontwerp van Maggie De Block. Met de lopende zaken...

Lees meer

27 maart 2019

Geregistreerde wilsverklaring wordt onbeperkt geldig, maar met geregelde herinnering

Momenteel moet een wilsverklaring voor euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden. Wanneer de persoon ervoor kiest om die wilsverklaring te laten registreren, kan hij of zij voortaan de geldigheidsduur van de wilsverklaring zelf bepalen. Als hij of zij geen geldigheidsduur vastlegt, zal er...

Lees meer

27 maart 2019

Meer vrouwen in bestuur Nationale Bank

Het wetsvoorstel van Kamerleden Luk Van Biesen en Dirk Van Mechelen om op korte termijn te zorgen voor een sterkere vertegenwoordiging van vrouwen in de Regentenraad van de Nationale Bank van België is goedgekeurd in de Commissie Financiën. Op initiatief van Minister van Financiën...

Lees meer

27 maart 2019

Uniek identificatienummer in plaats van naam op badge treinbegeleiders om represailles te vermijden

De naam op de badge van spoorwegbeambten bij NMBS en Infrabel die vaststellingen kunnen doen, zoals treinbegeleiders, zal worden vervangen door een identificatiecode. Dat is beslist in de Kamercommissie Infrastructuur. “Vanuit het personeel bleek er de vrees te zijn voor represailles, vooral via sociale...

Lees meer

26 maart 2019

Wetsvoorstel dat aangifte buitenlandse giften aan vzw’s verplicht, goedgekeurd in Kamercommissie

Het wetsvoorstel van liberale Kamerleden Carina Van Cauter, Tim Vandenput en Dirk Janssens dat verenigingen en stichtingen verplicht een register bij te houden van inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland is goedgekeurd in de de Kamercommissie. “Dat moet zorgen voor meer...

Lees meer

20 maart 2019

Vandenput: “Hervorming van reservekader zorgt voor efficiëntere inzet van reservisten”

De Kamercommissie Landsverdediging keurde een hervorming van het statuut van de militairen van het reservekader toe. Dit voorstel wijzigt de leeftijdslimieten voor reservisten. De leeftijdsgrens voor het toetreden in de graad van soldaat blijft op 40 jaar liggen. Voor alle andere graden, zoals bijvoorbeeld...

Lees meer

19 maart 2019

Kamercommissie Financiën steunt afschaffing btw op digitale kranten

Op vraag van Minister van Financiën, Alexander De Croo komt er een einde aan de huidige ongelijkheid in de behandeling van de verkoop van digitale en papieren publicaties. De Commissie Financiën keurde daarover vandaag het wetsvoorstel ingediend door Luk Van Biesen (Open Vld) goed....

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder