Sla navigatie over

federaal

19 maart 2019

Kamercommissie Financiën steunt afschaffing btw op digitale kranten

Op vraag van Minister van Financiën, Alexander De Croo komt er een einde aan de huidige ongelijkheid in de behandeling van de verkoop van digitale en papieren publicaties. De Commissie Financiën keurde daarover vandaag het wetsvoorstel ingediend door Luk Van Biesen (Open Vld) goed....

Lees meer

13 maart 2019

Lachaert: “Voortaan elektronisch stemmen en stemrecht voor uitzendkrachten bij sociale verkiezingen”

Het wetsvoorstel om sociale verkiezingen te moderniseren, is goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken. Om de vier jaar zijn er sociale verkiezingen in bedrijven. Dat betekent dat werknemers dus collega’s mogen aanduiden om hun te vertegenwoordigen in de overlegorganen met de werkgever, met name...

Lees meer

13 maart 2019

Van Quickenborne: “Halftijds pensioen is belangrijke hefboom om langer werken aan te moedigen”

Het wetsvoorstel dat de invoering van een halftijds pensioen mogelijk maakt, is goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken. Concreet betekent dit dat je wanneer je de leeftijd van het vervroegd pensioen hebt bereikt, kan kiezen om halftijds je pensioen op te nemen en halftijds kan verder...

Lees meer

13 maart 2019

Van Cauter: “Strengere aanpak voor huiselijk geweld door uitbreiding huisverbod”

Wanneer er bij een geval van huiselijk geweld mensen gevaar kunnen lopen, kan justitie een huisverbod van tien dagen voor de dader opleggen. Volgens Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter zijn die tien dagen te kort. Nu haar wetsvoorstel is goedgekeurd wordt dit verlengd...

Lees meer

13 maart 2019

Van Biesen: “Geen btw op weggeschonken goederen voor sociale organisaties”

Op voorraadoverschotten van nieuwe goederen zal geen btw meer worden geheven. Dat is beslist in de Kamercommissie Financiën en Begroting. “De nieuwe goederen kunnen voor mensen die het moeilijk hebben een verbetering betekenen. Bedrijven met overschotten van hygiënische middelen zoals zeep, kledij, speelgoed… kunnen...

Lees meer

7 maart 2019

Lijnen wil loonkloofwet aanscherpen om ongelijkheid man-vrouw te verkleinen

Open Vld Kamerlid Nele Lijnen wil dat bedrijven jaarlijks meer loonstatistieken bekend maken om een beter zicht te krijgen op de loonkloof. Ze dient daarover een wetsvoorstel in. “De publicatie van deze gegevens zoals de procentuele loonkloof geeft ons de kans om uit deze...

Lees meer

26 februari 2019

Lijnen wil legale productie van medicinale cannabis mogelijk maken

Liberaal Kamerlid Nele Lijnen diende een wetsvoorstel in om de productie van cannabis voor medicinaal gebruik via het cannabisbureau legaal te maken. Dit overheidsbureau staat onder controle van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). “Deze wetswijziging is noodzakelijk om medicinale cannabis legaal...

Lees meer

21 februari 2019

Van Cauter: “IS-strijders niet terughalen, maar berechten via internationaal tribunaal”

Er wordt terecht bezorgd gereageerd over de eventuele terugkomst van de IS-strijders die tot voor kort vochten in Irak en Syrië. “Die mensen hebben gekozen om zich buiten onze maatschappij te plaatsen en gruwelijke feiten te plegen, dus een terugkeer naar ons land is...

Lees meer

19 februari 2019

Lijnen: “Zieke zelfstandigen krijgen sneller uitkering”

Zelfstandigen die ziek worden of door een ongeval arbeidsongeschikt zijn, moeten momenteel 14 dagen wachten voor ze van het ziekenfonds een uitkering ontvangen. Deze periode, ook wel de ‘carensperiode’ genoemd, is door de regering al ingekort van één maand tot veertien dagen. De Kamercommissie...

Lees meer

19 februari 2019

Vandenput: “Oorlogspensioen collaborateurs onaanvaardbaar”

Volgens de laatste cijfers ontvangen nog 22 mensen in ons land een Duits oorlogspensioen, voor hun ‘trouw, loyaliteit en gehoorzaamheid’ aan Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Kamercommissie Buitenlandse Zaken boog zich deze middag over de kwestie. “Wij willen een efficiënte procedure om hier...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder