Sla navigatie over

gezondheidszorg

4 mei 2021

De Caluwé: “Zorgpersoneelsfonds zorgt voor meer verpleegkundigen aan het bed”

De Kamercommissie Gezondheid heeft deze voormiddag een wetsvoorstel goedgekeurd om een bestemming te geven aan het Zorgpersoneelfonds, waar de komende jaren 402 miljoen euro wordt geïnvesteerd om de werkomstandigheden van het zorgpersoneel te verbeteren. Mede-indiener van het voorstel, Robby De Caluwé (Open Vld), legt...

Lees meer

28 april 2021

Parlementslid Freya Saeys pleit voor campagne om mensen te motiveren bij hun vakantieplanning rekening te houden met de vaccinatieplanning

De drang om te reizen is groot. Het Agentschap Zorg en Gezondheid riep afgelopen week echter op om toch voorzichtig te zijn wanneer je je vakantie vastlegt. Freya Saeys, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, ondersteunt deze oproep maar vroeg zich tijdens de plenaire vergadering...

Lees meer

20 april 2021

Kamercommissie keurt resolutie goed die langdurige gezondheidsklachten door COVID-19 moet erkennen

Veel mensen die besmet zijn geraakt met COVID-19, hebben na enkele weken en maanden nog gezondheidsklachten, zoals vermoeidheid, ademhalingsproblemen of verzwakte spieren. De Kamercommissie Gezondheid keurt deze voormiddag unaniem een resolutie goed waarin patiënten met langdurige gezondheidsklachten door het COVID-19-virus erkend en ondersteund moeten...

Lees meer

19 april 2021

Vlaamse ambtenaren waren minder ziek tijdens de coronapandemie

Het ziektepercentage[1] bij Vlaamse ambtenaren is gedaald sinds het uitbreken van de coronacrisis. Waar dit percentage in het laatste kwartaal van 2019 en het eerste kwartaal van 2020 over de verschillende beleidsdomeinen heen nog gemiddeld 7,28% en 8,91% bedroeg, klokte dit in het tweede,...

Lees meer

31 maart 2021

Vlaamse Regering en sociale partners zetten turbo op tewerkstelling in Vlaamse zorg- en welzijnssectoren

De Vlaamse Regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de invulling van de kwaliteitsmaatregelen in het kader van VIA 6. De sociale onderhandelingen zijn nu afgerond, wat betekent dat er werk gemaakt kan worden van de concrete uitvoering. Minister van Welzijn...

Lees meer

31 maart 2021

Kamerlid De Caluwé (Open Vld): “Ons land moet voorbereidingen treffen voor de variantenvaccins”

Het Verenigd Koninkrijk overweegt om al in september haar bevolking een derde prik te geven met een ‘varianten- of boostervaccin’, om hen te beschermen tegen nieuwe varianten van het coronavirus. Federaal parlementslid Robby De Caluwé (Open Vld) maakte minister van Volksgezondheid Vandenbroucke attent op...

Lees meer

24 maart 2021

Overlegcomité beslist breed afkoelingspakket

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben vandaag in het Overlegcomité de coronasituatie besproken. Ze hebben een breed afkoelingspakket beslist dat ervoor moet zorgen de stijgende trend te keren in de besmettingscijfers en de ziekenhuisopnames. Het Overlegcomité stelt een nieuw, hoog...

Lees meer

24 maart 2021

Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit voor zelftesten in bedrijven

Vorige week werd er een kader uitgewerkt om sneltesten in bedrijven uit te rollen. Vandaag verlopen een aantal proefprojecten echter vrij log. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg minister Crevits tijdens de plenaire vergadering dan ook om voor bedrijven in te...

Lees meer

22 maart 2021

Al 45 miljoen euro toegekend om wachtlijsten mensen met beperking aan te pakken

Maurits Vande Reyde (Open Vld): “Nog 185 miljoen euro budget is onbenut. Zet deze middelen ook snel in om wachtlijsten aan te pakken.”Er wordt 45 miljoen euro vooruit geschoven om de wachtlijsten voor mensen met een beperking aan te pakken. Dat heeft de Vlaamse...

Lees meer

19 maart 2021

Minister Somers investeert extra in mentaal welzijn

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers maakt binnen zijn bevoegdheden extra middelen vrij voor mentaal welzijn. Hij lanceert een projectoproep voor lokale besturen en vraagt meer aandacht voor de uitdagingen dat telewerken met zich meebrengt.De coronacrisis duurt inmiddels een vol jaar. De bijhorende...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder