Sla navigatie over

Guy Verhofstadt

9 mei 2022

Conferentie over Toekomst van Europa legt eindconclusies neer

Meer inspraak voor burgers op Europees niveau. Dat was de doelstelling van de Conferentie over de toekomst van Europa, onder het covoorzitterschap van Europarlementslid Guy Verhofstadt. “De voorbije maanden is geluisterd naar de stem van 800 willekeurig uitgekozen burgers uit de 27 EU-lidstaten. Zij...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder