Sla navigatie over

horeca

27 januari 2022

Eén uniek horecaloket vermindert administratieve last voor horecaondernemers

In het kader van het Vlaams relanceplan Vlaamse Veerkracht werden de administratieve lasten en procedures voor horecaondernemers doorgelicht. Het eindrapport beveelt nu aan om alle informatie over het opstarten en uitbaten van een horecazaak op één website samen te brengen. Ook moet er één...

Lees meer

24 november 2021

Parlementslid Tom Ongena vraagt steunmechanisme uit te werken voor getroffen sectoren

Vorige week legde het Overlegcomité nieuwe beperkingen op, onder andere voor het nachtleven. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, riep tijdens de plenaire vergadering op om een steunmechanisme uit te werken voor de getroffen sectoren. 'De danscafés en discotheken zien meteen de gevolgen...

Lees meer

4 mei 2021

Lydia Peeters voorziet extra ruimte voor horecaterrassen

Op 8 mei mag de horeca opnieuw open. Aangezien enkel de terrassen open mogen zullen veel zaakvoerders hun terras willen vergroten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil hen hierbij maximaal ondersteunen. Voor terrassen die gelegen zijn langs gewestwegen zullen horecazaken opnieuw meer plaats mogen innemen op het openbaar domein. Zo kunnen...

Lees meer

29 april 2021

De Jonge: “Ultieme laatste kans voor de sociale partners”

Een tijdje geleden was er voorzichtig optimisme over het sociaal overleg. De sociale partners bereikten een akkoord over de verdeling van de welvaartsenveloppe. “Maar sinds het begin van deze week zit het overleg helemaal in het slop. De vakbonden verlieten de onderhandelingen over de...

Lees meer

28 april 2021

Parlementslid Tom Ongena: “Horeca-actieplan goed opvolgen en snel bijsturen indien nodig”

Na het overlegcomité van afgelopen vrijdag weten we met zekerheid dat de terrassen van de horeca op zaterdag 8 mei mogen opengaan. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, reageert zoals velen verheugd op dit nieuws. “Daarnaast hoop ik op een snelle volledige horeca-heropening....

Lees meer

22 april 2021

Pillen: “Steunpakket voor horeca is historisch”

Afgelopen week keurde de regering het steunpakket voor de horecasector goed. Dat pakket moet zorgen voor ademruimte en een degelijke, werkbare en haalbare heropstart. “We mogen zeggen dat er stérk werk is geleverd. De sector noemde het pakket ‘historisch’. We hebben altijd gezegd dat we...

Lees meer

1 april 2021

Ongena: “Tijd voor een ‘Help de horeca’-actie”

Om ervoor te zorgen dat de horeca bij de geplande heropening op 1 mei over voldoende personeel kan beschikken, pleit Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) voor een ‘Help de horeca’-actie, een beetje naar het voorbeeld van gelijkaardige acties in de land- en tuinbouw...

Lees meer

14 januari 2021

Pillen: “Ondersteuning ondernemers in crisis blijft overeind”

Over twee maanden is onze hele aardbol precies één jaar in de ban van het corona-virus. Tien maanden lang al leven we met restricties, beperken we onze contacten en moeten we behoedzaam zijn. “Dat is ook nodig om het virus in te dijken. We...

Lees meer

22 oktober 2020

Leysen: “Doortastend arbeidsmarktbeleid noodzakelijk”

De tweede golf brengt ook de economische crisis in een nieuwe fase. « De gezondheidscrisis is nog lang niet ten einde. Het is dan ook noodzakelijk dat wij ons wapenen om onze economie verder te moderniseren en onze relance vormgeven », zegt Kamerlid Christian Leysen. Veel...

Lees meer

22 oktober 2020

Verhelst: “Steunpakket voor ondernemers nodig”

De coronacijfers gaan verder de slechte kant uit. Het virus verspreidt zich exponentieel en dus razendsnel. “Daarom nam het Overlegcomité afgelopen vrijdag noodgedwongen nieuwe maatregelen, zoals de sluiting van de horeca. Moeilijke maatregelen komen met een hoge economische en menselijke prijs. Ondernemers zijn meer...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder