Sla navigatie over

jeugd

23 oktober 2020

Strengere coronaregels voor sport, cultuur en hoger onderwijs

Het Overlegcomité heeft een reeks coronaregels op het vlak van sport, culturele evenementen en (hoger) onderwijs in lijn gebracht met alarmniveau 4.De strengere regels zijn nodig om ziekenhuizen te ontlasten, te voorkomen dat alle scholen moeten sluiten, de gehele economie stilvalt en al te...

Lees meer

20 oktober 2020

Robby De Caluwé: “Inzet studenten geneeskunde om werkdruk te verlichten.”

UZ Gent heeft een oproep gelanceerd aan studenten geneeskunde om haar medisch personeel bij te staan. Maar liefst 170 studenten hebben aangegeven dat ze bereid zijn om de komende maanden te komen helpen in het ziekenhuis. Kamerlid Robby De Caluwé, bevoegd voor de Commissie...

Lees meer

17 juli 2020

Liekens: “Bestrijden van toegenomen kindermisbruik moet absolute prioriteit zijn van politie en justitie”

De meldingen van kindermisbruik zijn sterk gestegen tijdens de lockdown. Goedele Liekens trekt in het Parlement aan de alarmbel: “Kindermisbruik gebeurt voornamelijk door mensen uit de omgeving van het slachtoffer. Door de lockdown hebben we kinderen opgesloten in hun kot met hun misbruiker. Dit...

Lees meer

8 juli 2020

Meer bevoegdheden voor de speciale Commissie die toeziet op jeugdinstellingen

De Commissie van Toezicht voor Jeugdinstellingen, die werd opgericht in de schoot van het Kinderrechtencommissariaat, krijgt meer bevoegdheden. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement willen garanderen dat die Commissie ook na de uitrol van het jeugddelinquentierecht in Vlaanderen kan blijven toezien op alle instellingen...

Lees meer

23 juni 2020

Kwetsbare gezinnen beter beschermd door aangepaste regelgeving ‘schooltoeslag’

Gezinnen zullen voortaan bij het begin van het schooljaar meteen het juiste bedrag van de ‘selectieve participatietoeslag’ of schooltoeslag ontvangen. Dit bedrag, dat onderdeel uitmaakt van het Groeipakket, zal voortaan berekend worden op basis van de gezinssituatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar...

Lees meer

10 juni 2020

Vlaams Parlement keurt bijzondere Covid-toeslag voor kwetsbare gezinnen versneld goed

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen dat bij...

Lees meer

20 mei 2020

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op tot een meer kindvriendelijk perspectief in de exitstrategie

Vele kinderen kunnen op vandaag nog niet naar school, naar hun sportclub of naar hun vrienden; een vaak moeilijke situatie voor hen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om...

Lees meer

20 mei 2020

Vlaams Parlement wil met bijkomende steunmaatregelen kwetsbare gezinnen versterken

De coronacrisis heeft een ongeziene invloed op de situatie van heel veel gezinnen in Vlaanderen, in het bijzonder de meest kwetsbare. Inkomensverlies door tijdelijke werkloosheid of het geen beroep kunnen doen op tijdelijke werkloosheid zorgen voor een toename van het aantal gezinnen die bij...

Lees meer

15 april 2020

Vlaamse meerderheid wil capaciteit kinderopvang optimaliseren

Organisatoren van kinderopvang zullen op bepaalde momenten meer kinderen kunnen opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund zijn. “Op voorwaarde dat ze op jaarbasis niet boven het toegestane maximale jaargemiddelde van bezetting uitkomen”, zeggen de initiatiefnemers Katrien Schryvers (CD&V), Koen Daniëls (N-VA) en Freya...

Lees meer

15 januari 2020

Open Vld: “Laat jongeren ondernemen vanaf 15 jaar”

Open Vld-Kamerleden Vincent Van Quickenborne en Tim Vandenput willen jongeren vanaf 15 jaar een officieel statuut geven om te kunnen ondernemen. “Een studentenjob is in België mogelijk vanaf 15 jaar. Als minderjarige ondernemen kan voorlopig nog niet. Dat is compleet achterhaald. Youngpreneurs maken met hun creativiteit...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder