Sla navigatie over

Justitie

23 juni 2022

Kamerlid Goedele Liekens hamert op opvolging van seksuele deliquenten en stelt ook de Orde der Artsen voor haar verantwoordelijkheid

 Kamerlid Goedele Liekens hamert op opvolging van seksuele deliquenten en stelt ook de Orde der Artsen voor haar verantwoordelijkheid

Lees meer

16 juni 2022

Aanpak overbevolking in de gevangenissen essentieel in doeltreffend strafuitvoeringsbeleid

Aanpak overbevolking in de gevangenissen essentieel in doeltreffend strafuitvoeringsbeleid

Lees meer

14 april 2022

Open Vld wil burgers zelf laten kiezen of ze nog aan religies belasting betalen

  Vandaag betalen we allemaal samen jaarlijks een half miljard euro belastinggeld voor religies. Voor Open Vld is religie een private aangelegenheid. Daarom stelt Justitieminister Van Quickenborne voor om burgers zelf te laten beslissen of ze nog belastingen willen betalen aan religies en zo...

Lees meer

14 maart 2022

Stalkingalarm biedt betere bescherming: politie ter plaatse met één druk op de knop

Vrouwen worden in ons land buitensporig vaak blootgesteld aan intrafamiliaal geweld, een enorm onderbelicht maatschappelijk probleem. Ook na het stopzetten van de relatie is voor veel vrouwen de nachtmerrie nog niet voorbij. De politie registreert jaarlijks meer dan 20.000 aangiftes van stalking, vaak door ex-partners. Voor de...

Lees meer

9 maart 2022

1 jaar SKY ECC: een ongezien succes in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit

1 jaar geleden vond de grootste gerechtelijke en politionele actie ooit plaats in ons land naar aanleiding van het kraken van SKY-cryptofoons. Belgische politie en justitie konden 1 miljard berichten onderscheppen van meer dan 100.000 gebruikers wereldwijd. Er werd een zware slag toegebracht aan...

Lees meer

23 februari 2022

Notariskosten gezinswoning dalen met meer dan 1.000 euro

Na 70 jaar grondige hervorming van het notariaat De regels rond het notariaat zijn sterk verouderd. De huidige tarieven zijn sinds 1950 nagenoeg ongewijzigd gebleven. Dat zorgt voor hoge tarieven en weinig transparantie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarom een...

Lees meer

16 februari 2022

Justitie

Justitie gaat ons allemaal aan. Het zorgt ervoor dat je veilig bent op straat. Dat jouw huisbaas je contract nakomt. Dat je echtscheiding correct verloopt. Dat een inbreker gestraft wordt. En bovenal beschermt justitie onze fundamentele vrijheden. Maar er is nog veel werk aan...

Lees meer

14 februari 2022

Nieuwe uniformen voor gevangenispersoneel

Er wordt volop geïnvesteerd om justitie sneller, menselijker en straffer te maken. Daarbij wordt ook geluisterd naar de concrete noden op het terrein. Zo vraagt het gevangenispersoneel al jarenlang om nieuwe uniformen. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft daarom 3 miljoen...

Lees meer

8 februari 2022

Negatieve trend bij justitie keert: steeds meer mensen willen magistraat worden

Steeds meer mensen vinden opnieuw de weg naar een job in de magistratuur. Na een jarenlange daling van het aantal kandidaten, zien we dat de cijfers sinds 2020 opnieuw in de lift zitten.  Een hoopgevend signaal nu justitie sterk investeert om opnieuw een aantrekkelijke...

Lees meer

7 februari 2022

Justitie pakt overbevolking in gevangenissen aan

De overbevolking in onze gevangenissen is al decennialang een probleem in ons land. Recent kwamen de gevangenissen nog meer onder druk door onder meer de successen in het SKY-ECC dossier en door de coronacrisis. De komende jaren komen er heel wat plaatsen bij in...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder