Sla navigatie over

Justitie

8 oktober 2019

Gabriëls: “Dringend minimale dienstverlening toepassen in gevangenis van Antwerpen”

Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls begrijpt niet dat er vandaag geen minimale dienstverlening geldt in de gevangenis van Antwerpen, ook al werd die wet een halfjaar geleden gestemd in het parlement.In ons land vinden geregeld stakingen plaats. Ook in de gevangenissen. Met onhoudbare situaties voor...

Lees meer

19 september 2019

Gabriëls: “Deradicalisering moet aandachtspunt blijven voor de volgende regeringen”

Open Vld-kamerlid Katja Gabriëls wil dat ook de volgende regeringen aandacht blijven hebben voor de strijd tegen radicalisering. Dat heeft ze gezegd in de plenaire vergadering. Gabriëls reageert daarmee op een onderzoek van de KULeuven waaruit blijkt dat de strijd tegen radicalisering te versplinterd...

Lees meer

14 juni 2019

76% van discriminatiedossiers wordt geseponeerd

Tussen 2013 en 2017 zijn er 4.543 dossiers van discriminatie geteld bij de Belgische parketten. Dat blijkt uit een antwoord op de schriftelijke vraag van liberaal Kamerlid Vincent Van Quickenborne aan ontslagnemend minister van Justitie Geens. “We zien dat een grote meerderheid van 72,64...

Lees meer

27 april 2019

Een land dat samenwerkt en samenleeft

30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. De liberale wereldorde had het communisme verslagen. Een mooie toekomst diende zich aan met sterke internationale samenwerking tussen liberale democratieën over heel de wereld. Dat is even anders gelopen. Terroristische aanslagen, dictators die opnieuw terrein winnen, oprukkend...

Lees meer

23 april 2019

Open Vld stelt liberaal veiligheidsplan voor

Bart Somers en Patrick Dewael lanceren een blauw 20-puntenplan voor een veiligere samenleving. De liberalen willen de politie meer slagkracht geven door een sterkere organisatie. Burgemeesters moeten meer armslag krijgen in de strijd tegen criminaliteit. Door een betere samenwerking kunnen we terrorisme en zware...

Lees meer

3 april 2019

Van Cauter: “Gevangenisstraffen voor kortveroordeelden nu ook effectief uitgevoerd”

Het wetsvoorstel van liberaal Kamerlid Carina Van Cauter dat ervoor zal zorgen dat ook kortveroordeelden effectief gestraft worden, is vandaag goedgekeurd in de Kamercommissie Justitie. Tot op heden wordt de uitvoering van gevangenisstraffen die korter zijn dan drie jaar geregeld door een omzendbrief van de...

Lees meer

27 maart 2019

Van Cauter: “Scannen met smartphone van strafdossier wordt mogelijk”

Belanghebbenden in een strafzaak mogen het strafdossier inkijken en uittreksels of kopieën nemen van de stukken. “Toch blijkt uit het werkveld dat niet elke griffie de regels hieromtrent op dezelfde manier toepast. Dit goedgekeurde wetsvoorstel verschaft hierover duidelijkheid. Het wordt voor een advocaat mogelijk...

Lees meer

27 maart 2019

Geregistreerde wilsverklaring wordt onbeperkt geldig, maar met geregelde herinnering

Momenteel moet een wilsverklaring voor euthanasie om de vijf jaar hernieuwd worden. Wanneer de persoon ervoor kiest om die wilsverklaring te laten registreren, kan hij of zij voortaan de geldigheidsduur van de wilsverklaring zelf bepalen. Als hij of zij geen geldigheidsduur vastlegt, zal er...

Lees meer

20 maart 2019

Gescheiden personen, weduwnaren en weduwen kunnen hun burgerlijke staat wijzigen naar ‘ongehuwd’

Het wetsvoorstel van MR Kamerlid Gautier Calomne en Open Vld Kamerlid Carina Van Cauter dat gescheiden personen of weduwen en weduwnaren de mogelijkheid geeft om hun burgerlijke staat opnieuw te wijzigen naar ‘ongehuwd’, is goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Het is een keuze...

Lees meer

13 maart 2019

Assisen wordt alsnog hervormd dankzij wetsvoorstel Van Cauter

Vandaag werd in de Kamercommissie justitie een wetsvoorstel van Carina Van Cauter goedgekeurd dat inzet op de hervorming van assisen. Dit wetsvoorstel heeft als doel de assisenprocedure efficiënter en goedkoper te laten verlopen. “Wij hebben de tekst opgesteld op basis van de aanbevelingen van...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder