Sla navigatie over

Kamer van Volksvertegenwoordigers

30 mei 2022

Open Vld pleit voor een integrale en menselijke aanpak van verslavingsgerelateerde problemen

Open Vld pleit voor een integrale en menselijke aanpak van verslavingsgerelateerde problemen

Lees meer

25 mei 2022

Open Vld pleit voor een doordachte invoering van het rijbewijs met punten

 Open Vld pleit voor een doordachte invoering van het rijbewijs met punten

Lees meer

25 mei 2022

Federaal parlementslid Tania De Jonge dringt aan op integrale aanpak van overlast door jongeren

 Federaal parlementslid Tania De Jonge dringt aan op integrale aanpak van overlast door jongeren

Lees meer

24 mei 2022

Akkoord tussen Artsen en Ziekenfondsen versterkt de huisartsenpraktijk

 Akkoord tussen Artsen en Ziekenfondsen versterkt de huisartsenpraktijk

Lees meer

19 mei 2022

Arbeidsdeal voor de zomer naar het Federaal Parlement

Arbeidsdeal voor de zomer naar het Federaal Parlement

Lees meer

13 mei 2022

Heli’s als Zwitserse zakmessen voor België en Europa

Jasper Pillen : "Heli’s als Zwitserse zakmessen voor België en Europa"

Lees meer

12 mei 2022

Het oplaten van ballonnetjes helpt een fiscale hervorming niet vooruit

Christian Leysen : "Het oplaten van ballonnetjes helpt een fiscale hervorming niet vooruit"

Lees meer

12 mei 2022

Kamercommissie Defensie unaniem: een betere psychosociale omkadering voor militairen en de invoering van een “adaptatiesas”.

 Kamercommissie Defensie unaniem: een betere psychosociale omkadering voor militairen en de invoering van een “adaptatiesas”.

Lees meer

7 mei 2022

Open Vld houdt rondetafel met bouwsector om uitdagingen in sector aan te gaan

 Open Vld houdt rondetafel met bouwsector om uitdagingen in sector aan te gaan

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder