Sla navigatie over

Kamer van Volksvertegenwoordigers

10 februari 2022

Tania De Jonge roept minister van Werk op tot hervormen arbeidsmarkt

De regering zal werk maken van arbeidsmarkthervormingen, zoals het avondwerk in de e-commerce. Dat zei minister van werk Pierre-Yves Dermagne (PS) na een parlementaire vraag van kamerlid Tania De Jonge (Open Vld). De Jonge roept minister van werk Pierre-Yves Dermagne op om werk te...

Lees meer

10 februari 2022

Tim Vandenput : “Verbod vrijheidskonvooi al in Vlaams-Brabant afdwingen”

'Ik ben blij te horen dat er een verbod op vrijheidskonvooien komt en dat er grenscontroles zullen plaatsvinden', zei kamerlid Tim Vandenput vandaag in het parlement tijdens een vraag aan Minister van Binnenlandse zaken Annelies Verlinden. 'Maar u moet erover waken dat het verbod...

Lees meer

10 februari 2022

Proteïnevaccin Novavax vanaf eind februari beschikbaar voor mensen die allergisch zijn voor andere vaccins

Na de parlementaire vraag door Kamerlid Robby De Caluwé (Open Vld) in de Commissie Gezondheid, bevestigt de federale minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) dat de eerste lading van het proteïnevaccin Novavax-vaccin eind deze maand wordt verwacht. Ons land bestelde 510.000 dosissen via de...

Lees meer

7 februari 2022

Kamer beschermt zelfstandige bank- en verzekeringsagenten tegen eenzijdige kostenverhogingen

De plenaire vergadering in de Kamer stemde donderdag unaniem voor de wet Verhelst. De wet verruimt de bescherming van zelfstandige bank- en verzekeringsagenten tegenover hun principaal. Initiatiefneemster Kathleen Verhelst (Open Vld): 'Vandaag kan een principaal eenzijdig kosten doordrukken tegenover de zelfstandige agenten. Door hun economische afhankelijkheid is...

Lees meer

29 januari 2022

Goedkeuring wetsvoorstel Nieuwe opdracht voor de Federale Pensioendienst

De voltallige Kamer keurde donderdag jl. een wetsvoorstel goed waardoor de Federale Pensioendienst in de toekomst kan optreden als aankoopcentrale voor het uitschrijven van een overheidsopdracht in het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren bij de steden en de gemeenten. Fractievoorzitter...

Lees meer

13 januari 2022

Leysen: “Gerichte én tijdelijke maatregelen op energiefactuur moeten doelmatig zijn, een algemene btw-verlaging is dat niet”

De energieprijzen swingen al maanden de pan uit. Gezinnen kunnen moeilijk de eindjes aan elkaar knopen. Het bedrijfsleven verliest concurrentiekracht. Hoe kunnen we op deze kostelijke energiegrillen een financieel haalbaar antwoord bieden?  'Als Open Vld staan wij open voor mogelijke nieuwe maatregelen om deze...

Lees meer

13 januari 2022

Robby De Caluwé: “Coronabarometer moet duidelijkheid bieden aan onze bevolking”

Federaal volksvertegenwoordiger Robby De Caluwé (Open Vld) pleit ervoor om een coronabarometer in te voeren: 'Na 2 jaar leven met corona, is er duidelijk meer nood aan meer voorspelbaarheid en een duidelijkere communicatie van de overheden. Een coronabarometer kan een goede maatstaf zijn, maar...

Lees meer

13 januari 2022

Kamerlid De Jonge vraagt Frank Vandenbroucke naar de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers

In de Kamercommissie sociale zaken ondervroeg parlementslid Tania De Jonge minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, omtrent de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers. 'Zoals in het regeerakkoord werd overeengekomen voert de regering de inspanningen op om de re-integratie van langdurig arbeidsongeschikte werknemers aan te...

Lees meer

16 december 2021

“Een oplossing voor het verenigingswerk in 2022”

Vandaag stelde Tania De Jonge een actualiteitsvraag aan minister van Sociale zaken Frank Vandenbroucke over de regeling voor verenigingswerk vanaf 1 januari 2022. Want hoewel het huidige systeem afloopt op het einde van dit jaar ligt er nog altijd geen wetsontwerp op tafel met...

Lees meer

16 december 2021

Vandenput: “Nood aan een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen fiscale fraude!”

In het Nationaal Veiligheidsplan werden de prioriteiten vastgelegd voor de periode 2022-2025. Al snel was er in de media veel commotie te lezen, namelijk dat de strijd tegen fiscale fraude geen topprioriteit meer zou zijn voor de Federale Politie. 'De politie kampt met een...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder