Sla navigatie over

Kamer van Volksvertegenwoordigers

20 oktober 2021

Kamer keurt resolutie om ‘recht om vergeten te worden’ uit te breiden goed

De Kamercommissie Economie keurde zonet unaniem een resolutie goed waarin mensen met chronische aandoeningen het recht krijgen ‘om vergeten te worden’. Vandaag kunnen mensen met een chronische ziekte geen schuldsaldoverzekering afsluiten of ze moeten een bijpremie betalen. Dankzij deze resolutie zal de verzekeringsonderneming geen...

Lees meer

19 oktober 2021

Meer vrouwen ambiëren carrière bij politie

Steeds meer vrouwen staan te springen om aan de slag te gaan bij de politie. Dat blijkt uit cijfers die Kamerlid Tim Vandenput (Open Vld) opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. “We zien een stijging van 42,37% (ten opzichte van 2017) in het...

Lees meer

12 oktober 2021

State of the Union van Alexander De Croo: Nieuwe groei: Hervormen & investeren

Lees hieronder de volledige State of the Union van Eerste Minister Alexander De Croo,  op 12 oktober 2021Nieuwe groeiHervormen & investerenMevrouw de Voorzitter,Geachte collega’s,Precies een jaar geleden stonden we in ons land aan het begin van de tweede golf. Wat volgde was eenonwezenlijk jaar....

Lees meer

12 oktober 2021

Regering-De Croo bereikt evenwichtig begrotingsakkoord: “We laten onze economie weer groeien na corona”

De federale regering van premier Alexander De Croo bereikte een akkoord over de begroting van 2022. “We zetten volop in op arbeidsmarkthervormingen om meer mensen aan het werk te helpen. Het akkoord bevat ook belangrijke investeringen en een mildering van de energiefactuur. We dringen...

Lees meer

7 oktober 2021

Dewael: “Moslimexecutive moet representatief en transparant zijn”

De Parlementaire Onderzoekscommissie (POC) 22 maart 2016 heeft onze ogen geopend over wat er zich afspeelde in sommige moskeeën. Over inmenging en extremisme. “Vandaag zijn de resultaten van die commissie opnieuw enorm relevant, gezien we nu opnieuw getuigenissen van buitenlandse inmenging zien”, stelt Patrick...

Lees meer

7 oktober 2021

Scheurende huizen door droogte wel degelijk gedekt door brandverzekering

De Kamercommissie Economie keurde afgelopen woensdag een interpretatieve wet goed die duidelijkheid schept over de kwestie rond inkrimpende woningen. Volksvertegenwoordiger Jasper Pillen (Open Vld): “Er heerste onduidelijkheid of scheurende woningen door droogte onder de brandverzekering vallen dan wel niet. Het aangenomen voorstel van interpretatieve...

Lees meer

7 oktober 2021

Sterke cybercomponent bij Defensie noodzakelijk

Chef Defensie admiraal Hofman stelde deze week dat complottheorieën en het fake nieuws in het dossier Conings werden vanuit Rusland mee georganiseerd Maar dit is geen alleenstaand feit. “De Russische propaganda gebruikt desinformatie als een echt wapen. In 2019 werden er maar liefst 998...

Lees meer

1 oktober 2021

Is het nationaal actieplan tegen antimicrobiële resistentie in zicht?

“Stel, u hebt een infectieuze sepsis en er is geen werkend antibioticum beschikbaar. In dat geval kan de afloop bijzonder fataal zijn”, zo weet Maggie De Block. Tijdens haar legislatuur legde ze de basis voor een nationaal actieplan in de strijd tegen antimicrobiële resistentie...

Lees meer

30 september 2021

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Fractievoorzitter Maggie De Block lichtte in de commissie Sociale Zaken haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toe. “Het is nodig om stappen te zetten om dit statuut te verbeteren”, stelt De Block. Maggie De Block : “Op vandaag hebben...

Lees meer

30 september 2021

Dewael: “Camera’s in sportpark: doorstaan zij de proportionaliteitstoets?”

Leuven start met een proefproject “Smart Sporting Cities”. Hiermee wil de stad het sportgedrag van haar bewoners in kaart brengen om haar sportbeleid er op af te stemmen. “Ik stel mij toch ernstige vragen met betrekking tot de privacy. Camera’s kunnen ingeschakeld worden om...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder