Sla navigatie over

klimaat

2 maart 2022

Minister Lydia Peeters bezoekt unieke proeftuin rond dijkbescherming in Hedwige-Prosperpolder

Het Europees onderzoeksproject Polder2C’s doet in de Hedwige-Prosperpolder onderzoek naar de sterkte van onze dijken en hoe we ons in Vlaanderen kunnen beschermen tegen overstromingen. Vandaag bezocht Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters de werken in dat living lab, samen met...

Lees meer

1 december 2021

Onzekerheid voor landbouwers blijft aanhouden: Open Vld dringt aan op definitief stikstofkader voor ondernemers

Vandaag plant Boerenbond samen met Groene Kring en Ferm een grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies. De reden hiervoor is de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. Het voorlopige stikstofkader ligt vast in een ministeriële instructie, maar bepaalde onderdelen in de instructie worden door verschillende...

Lees meer

24 november 2021

Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit

Wanneer regendruppels en stromend water bodemdeeltjes losmaken en verplaatsen, spreken we over watererosie. Niet alleen leidt dat tot modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden, ook de bodemkwaliteit lijdt eronder. De zware regenval van deze zomer wees er nogmaals op dat erosiebestrijding noodzakelijk is. In Limburg...

Lees meer

5 november 2021

Vlaamse regering dringt CO2-uitstoot terug met ambitieus klimaatplan

De Vlaamse regering heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Met 40 maatregelen wordt tegen 2030 de CO2-uitstoot fors teruggedrongen. Er komt een ongeziene renovatiegolf om het verouderde Vlaamse woningpatrimonium energiezuiniger te maken. Nieuwe woningen zullen 100% fossielvrij gebouwd worden. En er wordt radicaal de switch...

Lees meer

20 oktober 2021

Vlaams Parlement zet licht op groen voor verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels vanaf 2022

De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag een voorstel van decreet goed van Vlaams Parlementsleden Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) om een verbod op de vervanging of plaatsing van stookolieketels in te voeren vanaf januari 2022....

Lees meer

15 oktober 2021

Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin

“België heeft de ambitie om de capaciteit van wind op zee bijna te verdriedubbelen. Dit betekent Noordzeestroom voor elk Belgisch gezin.” Dat kondigen minister van Energie Tinne Van der Straeten en vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent van Quickenborne samen aan. België is wereldleider...

Lees meer

21 september 2021

Landbouwschade nog altijd niet erkend als ramp

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor snelle erkenning van overvloedige waterval als rampDe Vlaamse Regering heeft eerder aangegeven de overvloedige waterval in juli te zullen erkennen als ramp en in een tegemoetkoming te voorzien via het rampenfonds. Dat blijkt enkel te gelden voor schade...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder