Sla navigatie over

klimaat

9 juli 2020

Vlaanderen kapt 21% minder bomen

Elk jaar worden er in Vlaanderen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB) bomen gekapt. Dit gebeurt steeds volgens de principes van natuurgericht en duurzaam bosbeheer. Het aantal m3 geoogst hout daalde de afgelopen paar jaar. Terwijl er in 2016 nog 109.865,91 m3 plaats...

Lees meer

1 juli 2020

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe pleit voor grondige aanpak van droogteproblematiek

Vandaag, op de eerste dag van de zomervakantie, werden de hemelsluizen volledig geopend. Dat wil echter niet zeggen dat de aanhoudende droogte en eventuele watertekorten fictieverhalen zijn. Nee, ze zijn pure realiteit. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) pleit dan ook voor een...

Lees meer

1 juli 2020

Voorzitter klimaatcommissie tevreden over oplossing voor nieuwe elektriciteitsproductie

In de klimaatcommissie is onder voorzitterschap van Bram Delvaux een akkoord bereikt over de steun aan nieuwe elektriciteitsproductie. Cruciaal daarbij is dat de energiefactuur voor de consument en bedrijven niet stijgt.Door de geplande sluiting van een aantal kerncentrales de komende jaren, is bijkomende energieproductie...

Lees meer

10 juni 2020

124% meer investeringen om droogteschade te voorkomen in landbouwsector dan 4 jaar geleden

De land- en tuinbouwsector wordt uitzonderlijk vroeg op het seizoen geconfronteerd met droogtemaatregelen. De ervaringen van vorige jaren hebben aangetoond dat het belangrijk is om onze landbouwers aan te moedigen om proactief te investeren in systemen voor rationeel waterbeheer en wateropslag. Dat gebeurt nu...

Lees meer

10 juni 2020

Bram Delvaux nieuwe voorzitter Klimaatcommissie

Vanaf vandaag is Bram Delvaux (Open Vld) in de federale Kamer van volksvertegenwoordigers de nieuwe voorzitter van de kamercommissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat, kortweg de Klimaatcommissie. Hij doet dit in opvolging van Vincent Van Quickenborne die, als nieuwe Open Vld-fractieleider, deze functie doorgeeft.Delvaux...

Lees meer

5 juni 2020

Parlementsleden Coenegrachts en Vautmans tevreden met erkenning van uitzonderlijke zomer van 2019 als landbouwramp

De Vlaamse Regering keurde vandaag het ontwerpbesluit goed inzake de erkenning tot landbouwramp van de uitzonderlijke zomer die zich voordeed van 15 juni tot 30 september 2019. Landbouwers waarvan de teelten vorige zomer schade opliepen door zonnebrand en droogte kunnen door de erkenning tot...

Lees meer

28 mei 2020

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe pleit voor preventieve actie inzake bosbranden

In heel Vlaanderen geldt vanaf vandaag code oranje voor brandgevaar in de natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand de voorbije dagen een pak groter geworden. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) pleit voor een verdere optimalisatie en preventie...

Lees meer

5 maart 2020

Minister Somers ondersteunt lokale klimaatambities

Samen met de voltallige Vlaamse regering is er de ambitie om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen. De strijd tegen klimaatopwarming kunnen we alleen winnen als iedereen een inspanning doet. Onze steden en gemeenten hebben een belangrijke rol te spelen. Minister Somers wil alle burgemeesters...

Lees meer

23 januari 2020

Leysen pleit voor betaalbare energie

Energiebevoorrading is cruciaal, maar we moeten daarbij altijd rekening houden met de portemonnee van de mensen en bedrijven. Dat heeft Open Vld-Kamerlid Christian Leysen deze middag gezegd in de plenaire vergadering. Energiebevoorradingszekerheid is enorm belangrijk. Economie, bedrijven, maar ook mensen thuis moeten de garantie...

Lees meer

15 januari 2020

Green deal moet nieuw, groen tijdperk inluiden

Na de voorstelling en het debat over de Europese Green Deal in december, stemde het Europees Parlement vandaag een resolutie met daarin haar standpunt over de Green Deal.Europees Parlementslid Hilde Vautmans (Open Vld, Rene Europe): “Ik ben in de eerste plaats natuurlijk verheugd met de...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder