Sla navigatie over

landbouw

23 februari 2022

Lokaal Bouwshiftfonds: open ruimte vrijwaren én 100% vergoeding eigenaars

Er is een akkoord rond het dossier van de bouwshift. Met een Lokaal Bouwshiftfonds wil de Vlaamse regering open ruimte maximaal vrijwaren én eigenaars correct vergoeden. Lokale besturen worden financieel aangemoedigd om de woonuitbreidingsgebieden om te zetten naar bos-, natuur of landbouwgrond. De Vlaamse...

Lees meer

28 januari 2022

Erkenning crisis in varkenssector wordt verlengd

Varkenssector krijgt vrijstelling FAVV-bijdragen en twee landen lijken markt opnieuw te openen De erkenning van de varkenssector als sector in crisis wordt verlengd tot eind dit jaar. De varkenshouders krijgen in 2022 een vrijstelling van verplichte FAVV-bijdragen. Ook de lijst met landen die ons...

Lees meer

14 december 2021

Opinie: Verstand op nul en slikken is geen optie als je kiest voor foie gras

Elke eindejaarperiode zien we in Vlaanderen een stijgende verkoop van foie gras. Maar ook op andere momenten in het jaar behoren Vlamingen na Fransen tot de grootste consumenten van het veel besproken voedingsmiddel. In tegenstelling tot Wallonië, waar er meer dan tien producenten actief...

Lees meer

1 december 2021

Onzekerheid voor landbouwers blijft aanhouden: Open Vld dringt aan op definitief stikstofkader voor ondernemers

Vandaag plant Boerenbond samen met Groene Kring en Ferm een grote tractorenactie in alle Vlaamse provincies. De reden hiervoor is de huidige onduidelijkheid in het stikstofverhaal. Het voorlopige stikstofkader ligt vast in een ministeriële instructie, maar bepaalde onderdelen in de instructie worden door verschillende...

Lees meer

24 november 2021

Limburg voert 42% van alle Vlaamse erosieprojecten uit

Wanneer regendruppels en stromend water bodemdeeltjes losmaken en verplaatsen, spreken we over watererosie. Niet alleen leidt dat tot modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden, ook de bodemkwaliteit lijdt eronder. De zware regenval van deze zomer wees er nogmaals op dat erosiebestrijding noodzakelijk is. In Limburg...

Lees meer

5 oktober 2021

Crisis in varkenssector blijft aanhouden: Emmily Talpe pleit voor financiële steun op korte termijn

Het water staat de varkenshouders aan en zelfs boven de lippen. Het aantal onder hen dat bij de verschillende diensten én publiek een noodkreet slaakt en zelfs bij hulporganisaties aanklopt, groeit. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) organiseerde op 13 september een rondetafel...

Lees meer

21 september 2021

Landbouwschade nog altijd niet erkend als ramp

Vlaams Parlementslid Steven Coenegrachts pleit voor snelle erkenning van overvloedige waterval als rampDe Vlaamse Regering heeft eerder aangegeven de overvloedige waterval in juli te zullen erkennen als ramp en in een tegemoetkoming te voorzien via het rampenfonds. Dat blijkt enkel te gelden voor schade...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder