Sla navigatie over

landbouw

6 mei 2020

Parlementslid Coenegrachts ijvert voor steun aan aardappelsector, minister Crevits geeft groen licht

De coronacrisis, die een wereldwijde sluiting van de horecasector oplegde, zet als gevolg daarvan ook onze aardappelsector volledig op zijn kop. Zo is de export van aardappelproducten quasi stilgevallen. “Zelfs als we elke dag frieten, kroketten of aardappelpuree zouden eten, krijgen we deze aardappelberg...

Lees meer

1 april 2020

We steunen onze vitale land- en tuinbouwsector

Algemene steunmaatregelen voor bedrijven: (incl. land- en tuinbouw)Federaal niveau Uitstel sociale bijdragen: Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partner die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus kunnen een uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen vragen. Tijdelijke werkloosheid: Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen...

Lees meer

25 maart 2020

Dit jaar 200 dagen seizoensarbeid in de fruitteelt, vanaf volgend jaar 100 dagen

De regering gaat het aantal dagen dat een seizoensarbeider in de fruitteelt mag werken optrekken van 65 dagen naar 200 dagen in 2020 en naar 100 dagen vanaf volgend jaar. De beslissing komt er op initiatief van Europees Parlementslid Hilde Vautmans, die in de...

Lees meer

5 februari 2020

Geen enkele vergoeding uitbetaald voor schade door everzwijnen

In de periode 2013-2019 werden in totaal 74 aanvragen ingediend om een vergoeding te krijgen voor schade aangericht door everzwijnen. Geen enkele daarvan werd uitbetaald. Het aantal meldingen van schade ligt nog een pak hoger dan de hoeveelheid aanvragen en nam vorig jaar sterk...

Lees meer

30 augustus 2019

Lydia Peeters maakt uitbetaling schadevergoedingen droogte 2018 mogelijk

Vlaams minister van Financiën en Begroting Lydia Peeters heeft zopas de uitkering mogelijk gemaakt van de schadedossiers ten gevolge van de droogte in de lente en zomer van 2018. In totaal gaat het om 1.757 definitief goedgekeurde dossiers, goed voor 30,766 miljoen euro. In...

Lees meer

24 april 2019

Hilde Vautmans : “Zeer tevreden met de erkenning van appelen-, peren- en rundveesector als sectoren in crisis”

Op vraag van Truiens schepen Hilde Vautmans erkent federaal landbouwminister Ducarme (MR) de appelen-, peren- en rundveesector als sectoren in crisis. Met de beslissing werd alvast één van de maatregelen uit Vautmans’ 9-puntenplan voor de fruitsector verwezenlijktEuropees Parlementslid en Truiens schepen van Landbouw en...

Lees meer

4 april 2019

Lijnen: “Ondersteun de Belgische hardfruitsector”

Het gaat niet goed met de Belgische hardfruitsector. De sector lijdt hard onder het Russische embargo en werd bovendien geconfronteerd met een paar rampen, zoals vrieskou en droogte. “Hernieuwde Europese crisissteun voor de sector is noodzakelijk. Daarnaast vraag ik aan minister van Landbouw Ducarme...

Lees meer

13 maart 2019

Commissie zet licht op groen voor brede weersverzekering

De verenigde Commissies Landbouw en Financiën in het Vlaamse Parlement keurden vandaag een voorstel van decreet van o.a. Francesco Vanderjeugd goed, waarbij de brede weersverzekering voor landbouwers wordt uitgerold. “Dit is goed nieuws voor vele landbouwers,” zet Vanderjeugd. “Via een steunregeling willen we de...

Lees meer

4 oktober 2018

Janssens: “Douane moet strenger controleren op illegale import van bushmeat”

VRT-programma Pano bracht onder de aandacht dat via de nationale luchthaven illegaal dierenvlees uit Afrika wordt geïmporteerd. “Dit kan een gevaar voor de volksgezondheid betekenen gezien er sporen van ziektes werden teruggevonden in het vlees. Daarnaast worden bepaalde zeldzame soorten bejaagd, wat nadelig is...

Lees meer

28 augustus 2018

Extreme droogte vraagt om concrete en duidelijke acties voor Europese landbouw

Ledegem – De uitzonderlijke droogte die een groot deel van Europa deze zomer trof heeft vooral voor de landbouw verreikende gevolgen. Ook de consument zal dit ongetwijfeld voelen. Vlaams parlementslid Herman De Croo, Europees parlementslid Hilde Vautmans en fractieleider Open VLD provincieraad West-Vlaanderen Piet...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder