Sla navigatie over

migratie

4 november 2020

Vandenput en Gabriëls: “Volop inzetten op tewerkstelling om van migratie succesverhaal te maken”

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De...

Lees meer

24 september 2020

Vandenput: “Door Europees migratieakkoord kunnen we ons terugkeerbeleid aanscherpen”

Kamerlid Tim Vandenput vroeg in het parlement aan de regering om het ontwerp voor een strenger Europese migratieakkoord te steunen. Het pact voorziet onder meer in een versterking van de buitengrenzen en in een strenger terugkeerbeleid. Vandeput is duidelijk: “Het migratiebeleid kan enkel succesvol...

Lees meer

22 september 2020

Vandenput: “Wie hier illegaal is, moet vertrekken”

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd het eindverslag van de commissie Bossuyt besproken. Deze evalueerde het terugkeerbeleid in ons land. Kamerlid Tim Vandenput bevroeg de rapporteurs: “Ons uitgangspunt blijft: ‘vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet’. Mensen van wie de asielaanvraag is...

Lees meer

13 juli 2020

Aanpassing maatregelen om misbruik asielprocedure tegen te gaan

Begin dit jaar namen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maatregelen om samen de strijd op te voeren tegen misbruik van de asielprocedure. De administraties van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block passen de maatregelen aan om deze misbruiken nog efficiënter tegen...

Lees meer

22 januari 2020

Vandenput: “Gezinshereniging moet strenger”

De voorwaarden voor gezinshereniging worden verstrengd.  Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput diende daarover samen met N-VA amendementen in die vandaag werden besproken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Zo wordt de termijn waarin iemand niet moet voldoen aan de voorwaarden van gezinshereniging verkort van 12 naar...

Lees meer

16 mei 2019

Oplossing voor het Noordstation

Op initiatief van minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block en dankzij een samenwerking tussen verschillende overheden, instanties en organisaties wordt vandaag van start gegaan met het ontruimen van het Brusselse Noordstation. De transmigranten krijgen in eerste plaats opvang in de Brusselse daklozencentra....

Lees meer

29 april 2019

Selectief, ondersteunend en inclusief. Drie stapstenen naar een succesvol migratiebeleid.

Het debat over migratie en integratie verloopt vaak op het scherpst van de snee. Nuances ontbreken, mensen worden al te vaak over dezelfde kam geschoren en in hokjes geduwd. Dat betreuren we. Wij liberalen staan voor een kordate, maar ook humane visie op asiel,...

Lees meer

27 april 2019

Een land dat samenwerkt en samenleeft

30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. De liberale wereldorde had het communisme verslagen. Een mooie toekomst diende zich aan met sterke internationale samenwerking tussen liberale democratieën over heel de wereld. Dat is even anders gelopen. Terroristische aanslagen, dictators die opnieuw terrein winnen, oprukkend...

Lees meer

25 februari 2019

“Inburgeraars willen graag werken en vinden ook snel werk”

In 2018 hebben 14.442 inburgeraars zich ingeschreven voor een inburgeringscontract. Een groot aantal daarvan deed dat met uitzicht op werk, zo stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij de minister. “8 op tien inburgeraars is al aan het werk of...

Lees meer

23 januari 2019

Boordevol ambitie

Wat een feest! Onze nationale nieuwjaarsreceptie was een daverend succes. Met niet minder dan 2.700 bezoekers -500 meer dan vorig jaar- kunnen we spreken van een absolute recordopkomst. En de sfeer zat goed. Onze leden werden getrakteerd op een vurige speech van onze voorzitter,...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder