Sla navigatie over

migratie

28 oktober 2021

Nieuw West-Vlaams Transit Team bij politie in strijd tegen netwerken

Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne en de Federale Gerechtelijke Politie zetten een nieuw wapen in in de strijd tegen de criminele organisaties achter mensensmokkel. Een nieuw Transit Team binnen de Federale Gerechtelijke Politie zal zich toespitsen op de identificatie en het...

Lees meer

5 juli 2021

Parlementsleden Liekens en Saeys bezoeken Minor-Ndako

Minor-Ndako biedt aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun omgeving in een problematische situatie. De organisatie werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. “We zien dat op de beide niveaus waar wij actief zijn die begeleiding...

Lees meer

22 juni 2021

Opinie: Nieuw inburgeringsbeleid maakt nieuwkomers sterker

Onder impuls van toenmalig minister van inburgering Marino Keulen, ging op 1 april 2004 het inburgeringsdecreet van start in Vlaanderen. Nieuwkomers zijn sindsdien verplicht om een inburgeringstraject te volgen, waarin ze onder meer Nederlands leren en wegwijs worden gemaakt in onze samenleving. Vlaanderen was...

Lees meer

19 januari 2021

Elke inburgeraar zal minstens 40 uur optrekken met een Vlaamse buddy

Elke nieuwkomer die een inburgeringscursus volgt zal in de toekomst minstens 40 uur optrekken met een buddy. “Een sociaal netwerk uitbouwen is enorm belangrijk. Een Vlaming waarmee de inburgeraar zijn Nederlands kan oefenen en zijn weg kan vinden in onze samenleving”, zei Vlaams minister...

Lees meer

4 november 2020

Vandenput en Gabriëls: “Volop inzetten op tewerkstelling om van migratie succesverhaal te maken”

Vandaag (4/11) verscheen een studie van de NBB die de economische impact van migratie in kaart brengt. De NBB heeft in deze studie, besteld door voormalig minister Van Overtveldt (N-VA), de impact van migratie op de publieke financiën proberen meten. “Geen gemakkelijke oefening. De...

Lees meer

24 september 2020

Vandenput: “Door Europees migratieakkoord kunnen we ons terugkeerbeleid aanscherpen”

Kamerlid Tim Vandenput vroeg in het parlement aan de regering om het ontwerp voor een strenger Europese migratieakkoord te steunen. Het pact voorziet onder meer in een versterking van de buitengrenzen en in een strenger terugkeerbeleid. Vandeput is duidelijk: “Het migratiebeleid kan enkel succesvol...

Lees meer

22 september 2020

Vandenput: “Wie hier illegaal is, moet vertrekken”

In de Kamercommissie Binnenlandse Zaken werd het eindverslag van de commissie Bossuyt besproken. Deze evalueerde het terugkeerbeleid in ons land. Kamerlid Tim Vandenput bevroeg de rapporteurs: “Ons uitgangspunt blijft: ‘vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet’. Mensen van wie de asielaanvraag is...

Lees meer

13 juli 2020

Aanpassing maatregelen om misbruik asielprocedure tegen te gaan

Begin dit jaar namen Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maatregelen om samen de strijd op te voeren tegen misbruik van de asielprocedure. De administraties van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block passen de maatregelen aan om deze misbruiken nog efficiënter tegen...

Lees meer

22 januari 2020

Vandenput: “Gezinshereniging moet strenger”

De voorwaarden voor gezinshereniging worden verstrengd.  Open Vld-Kamerlid Tim Vandenput diende daarover samen met N-VA amendementen in die vandaag werden besproken in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Zo wordt de termijn waarin iemand niet moet voldoen aan de voorwaarden van gezinshereniging verkort van 12 naar...

Lees meer

16 mei 2019

Oplossing voor het Noordstation

Op initiatief van minister van Asiel en Migratie, Maggie De Block en dankzij een samenwerking tussen verschillende overheden, instanties en organisaties wordt vandaag van start gegaan met het ontruimen van het Brusselse Noordstation. De transmigranten krijgen in eerste plaats opvang in de Brusselse daklozencentra....

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder