Sla navigatie over

migratie

29 april 2019

Selectief, ondersteunend en inclusief. Drie stapstenen naar een succesvol migratiebeleid.

Het debat over migratie en integratie verloopt vaak op het scherpst van de snee. Nuances ontbreken, mensen worden al te vaak over dezelfde kam geschoren en in hokjes geduwd. Dat betreuren we. Wij liberalen staan voor een kordate, maar ook humane visie op asiel,...

Lees meer

27 april 2019

Een land dat samenwerkt en samenleeft

30 jaar geleden viel de Berlijnse Muur. De liberale wereldorde had het communisme verslagen. Een mooie toekomst diende zich aan met sterke internationale samenwerking tussen liberale democratieën over heel de wereld. Dat is even anders gelopen. Terroristische aanslagen, dictators die opnieuw terrein winnen, oprukkend...

Lees meer

25 februari 2019

“Inburgeraars willen graag werken en vinden ook snel werk”

In 2018 hebben 14.442 inburgeraars zich ingeschreven voor een inburgeringscontract. Een groot aantal daarvan deed dat met uitzicht op werk, zo stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem, die de cijfers opvroeg bij de minister. “8 op tien inburgeraars is al aan het werk of...

Lees meer

23 januari 2019

Boordevol ambitie

Wat een feest! Onze nationale nieuwjaarsreceptie was een daverend succes. Met niet minder dan 2.700 bezoekers -500 meer dan vorig jaar- kunnen we spreken van een absolute recordopkomst. En de sfeer zat goed. Onze leden werden getrakteerd op een vurige speech van onze voorzitter,...

Lees meer

30 oktober 2018

Dirk Janssens wil plechtig moment bij verwerving van Belgische nationaliteit

Wie voldoet aan de criteria om Belg te mogen worden, moet aan het eind van dit proces vandaag een simpel document ondertekenen op het gemeentehuis. Open Vld Kamerlid Dirk Janssens wil hier een plechtig moment van maken. “De nationaliteit verkrijgen, is zo veel meer...

Lees meer

20 september 2018

Dewael wil dat Verenigd Koninkrijk meer bijdraagt aan grensbewaking

Open Vld fractieleider Patrick Dewael wil dat het VK meer financiële en operationele middelen bijdraagt om de problematiek van de transmigranten aan te pakken hier in België. Daarnaast moeten er extra plaatsen komen in de gesloten centra en moeten de asielprocedures worden vereenvoudigd. Dat...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder