Sla navigatie over

Natuur en leefmilieu

26 juli 2022

Nieuw federaal actieplan in de strijd tegen marien zwerfvuil

Zwerfvuil, met name plasticvervuiling vormt één van de grootste bedreigingen voor de biodiversiteit in de oceaan. Bijna elke soort in de oceaan is reeds in aanraking gekomen met plastics, via verstrengeling of inname. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van...

Lees meer

22 juni 2022

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe pleit voor extra zwemmogelijkheden in open ruimte

Afgelopen weekend gingen heel wat mensen – op legale maar ook op illegale plaatsen – zwemmen. Het maakt nogmaals duidelijk dat er nood is aan extra zwemmogelijkheden in de publieke ruimte. Er komen deze zomer dan ook twee nieuwe locaties bij, in Mechelen en...

Lees meer

9 maart 2022

Het kostenplaatje van de wolf

2021 was niet alleen het tweede coronajaar. Ook over de wolf was er de voorbije twaalf maanden weer veel te doen. Het aantal schadegevallen nam toe en er werd steeds meer in de richting van de landbouwer gewezen om de nodige maatregelen te nemen....

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder