Sla navigatie over

Onderwijs

29 februari 2024

Onderwijs

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs moet jongeren vormen tot weerbare en kritische burgers en is hét instrument bij uitstek om sociale ongelijkheid te bestrijden en sociale mobiliteit te verhogen. Daarom willen we aan iedereen gelijke onderwijskansen bieden, talenten detecteren op jonge leeftijd en...

Lees meer

13 juli 2022

Intensieve samenwerking tussen UZ Gent en ziekenhuis Terneuzen maakt meer gespecialiseerde zorg mogelijk

De Nederlandse zorgonderneming Zorgsaam, die onder andere het ziekenhuis van Terneuzen beheert, en het Universitair Ziekenhuis Gent werken al jaren goed samen. Maar een diepere, medisch inhoudelijke samenwerking is volgens de huidige regelgeving niet mogelijk, nochtans kan dit alleen maar voordelen opleveren. Op initiatief...

Lees meer

13 juli 2022

Parlementslid Maurits Vande Reyde tevreden dat M-decreet vervangen wordt door Leersteundecreet

De Vlaamse Regering zette vorige week het licht op groen voor het Leersteundecreet. Vanaf 1 september 2023 moet dit het verguisde M-decreet vervangen. Maurits Vande Reyde, Vlaams Parlementslid, is tevreden met deze stap: “Het idee van inclusie van kinderen met een beperking in het...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder