Sla navigatie over

Onderwijs

22 februari 2021

Samen op de bres voor veilige schoolroutes!

In heel Vlaanderen werden 801 knelpunten op schoolroutes op gewestwegen in kaart gebracht. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil iedereen op de fiets, zeker wat betreft het woon-schoolverkeer. Maar dat moet uiteraard in veilige omstandigheden kunnen verlopen. Een onveilig kruispunt...

Lees meer

10 februari 2021

Studenten kunnen opnieuw leerkrediet terugvragen

Studenten in het hoger onderwijs kunnen ook tijdens dit academiejaar leerkrediet terugvragen wanneer ze bij deelname aan de laatste examenkans niet slagen. Dat werd zonet beslist in het Vlaams Parlement aan de hand van ondertussen al het zesde nooddecreet voor het Vlaams Onderwijs. De...

Lees meer

10 februari 2021

Jean-Jacques De Gucht: “Nieuwe eindtermen bereiden leerlingen voor op uitdagingen van 21ste eeuw”

Het Vlaams Parlement heeft vandaag, op woensdag 10 februari, de nieuwe set eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs aangenomen. Eindtermen zijn minimumdoelen die omschrijven wat een leerling op het einde van een opleiding minimaal moet kennen en kunnen. De vorige eindtermen...

Lees meer

3 februari 2021

Lydia Peeters zet in op veilige schoolroutes

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zet samen met lokale besturen prioritair in op veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. “Onveilige kruispunten en onveilige fietsroutes zijn vaak voorkomende klachten van fietsers én de reden waarom ouders hun kinderen niet met de...

Lees meer

16 december 2020

Coronacommissie formuleert 108 aanbevelingen voor het onderwijs

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft vandaag haar tussentijdse conclusies voor de corona-aanpak in het onderwijs opgesteld. De commissie formuleerde niet minder dan 108 aanbevelingen, gebaseerd op de reeks hoorzittingen met wetenschappers, onderwijspersoneel en beleidsmakers van de voorbije weken. “Als er door de...

Lees meer

9 december 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Verlaag leerplicht naar 2,5 jaar”

Uit het meest recente TIMSS-rapport blijkt dat de wetenschappelijke en wiskundige kennis en vaardigheden van onze 10-jarigen de afgelopen jaren significant daalden. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar bijkomende maatregelen....

Lees meer

2 december 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Meer nodig om leerachterstand te beperken”

Uit een interne bevraging van het gemeenschapsonderwijs blijkt dat er bij de helft van hun leerlingen sprake is van leerachterstand. De Vlaamse Regering nam de afgelopen maanden al een aantal maatregelen inzake de ondersteuning van leerkrachten en de structurele verankering van zomerscholen. Jean-Jacques De...

Lees meer

25 november 2020

Parlementslid Tom Ongena vraagt minister Crevits om positie jongeren op arbeidsmarkt te versterken

Volgens Eurostat, de statistiekinformatiedienst van de Europese Unie, zijn jongeren de zwaarste slachtoffers van de huidige arbeidsmarktcrisis. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af hoe minister van Werk Crevits hun positie wil versterken. “In mijn omgeving kom...

Lees meer

24 november 2020

Aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt niet

Tom Ongena: “Extra inspanningen nodig van VDAB om deze jongeren meer kansen te geven” VDAB ontving voor het schooljaar 2019-2020 de contactgegevens van 6.992 jongeren die vroegtijdig de schoolomgeving verlieten. 1.570 onder hen (of 22,5%) wonen in een centrumstad. Dat blijkt uit cijfers die...

Lees meer

18 november 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “We moeten nadenken over een aanpassing van onze schoolvakanties”

Uit de lockdown dit voorjaar kunnen we verschillende lessen trekken. Ten eerste is er toen een grote leerachterstand ontstaan. Ten tweede werden kinderen in kwetsbare omstandigheden gedurende die periode nog meer blootgesteld aan die omstandigheden. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder