Sla navigatie over

Onderwijs

1 juli 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Iedereen moet meekunnen in een digitale onderwijswereld, zowel leerlingen als leerkrachten”

De Vlaamse Regering trok de afgelopen week een extra 35 miljoen euro uit voor digitaal onderwijs. Het doel hiervan is zorgen dat de digitale kloof in ons onderwijs verder gedicht wordt. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een goede zaak...

Lees meer

25 juni 2020

187.000 leerlingen brachten sinds 2015 bezoek aan Fort van Breendonk

187.000 leerlingen brachten tussen 2015 en 2019 in schoolverband een bezoek aan het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Onderwijs Ben Weyts op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht. Het In Flanders...

Lees meer

23 juni 2020

Kwetsbare gezinnen beter beschermd door aangepaste regelgeving ‘schooltoeslag’

Gezinnen zullen voortaan bij het begin van het schooljaar meteen het juiste bedrag van de ‘selectieve participatietoeslag’ of schooltoeslag ontvangen. Dit bedrag, dat onderdeel uitmaakt van het Groeipakket, zal voortaan berekend worden op basis van de gezinssituatie op 31 augustus voorafgaand aan het schooljaar...

Lees meer

4 juni 2020

Verbod op levensbeschouwelijke kentekens op school is niet ongrondwettelijk

Jean-Jacques De Gucht: “Arrest van het Grondwettelijk Hof is goed nieuws”Het Grondwettelijk Hof heeft op 4 juni 2020 een arrest uitgevaardigd dat stelt dat een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het Franse gemeenschapsonderwijs niet in strijd is met de Grondwet. Vlaams...

Lees meer

3 juni 2020

Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit voor een volledige heropening van het buitengewoon onderwijs tegen ten laatste 15 juni

Voor veel kinderen is een terugkeer naar hun school voor buitengewoon onderwijs nog steeds niet mogelijk. Zo is slechts 1 van de 63 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs herstart met opleidingsvormen 1 en 2 (kinderen die veel zorg en aandacht nodig hebben). Veel...

Lees meer

20 mei 2020

Nooddecreet II voor extra zuurstof en stabiliteit in onderwijs

Er zijn ingrepen nodig om op rechtszekere en transparante wijze het lopende school- of academiejaar af te ronden, dit onder meer inzake organisatie van stages, evaluaties in deeltijds kunstonderwijs (DKO) en volwassenenonderwijs (VWO) en vervangingen van afwezige personeelsleden. “Een tweede nooddecreet in het Vlaams...

Lees meer

20 mei 2020

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op tot een meer kindvriendelijk perspectief in de exitstrategie

Vele kinderen kunnen op vandaag nog niet naar school, naar hun sportclub of naar hun vrienden; een vaak moeilijke situatie voor hen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om...

Lees meer

6 mei 2020

Nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Door corona streven we ernaar om de resterende lestijd maximaal in te vullen. Scholen gaan op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. Daarvoor moeten ze soms afwijken van hun schoolreglement. “Om ervoor te zorgen dat dit allemaal rechtsgeldig gebeurt, dienden we in het Vlaams...

Lees meer

29 april 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Dringend duidelijkheid nodig over praktische realisatie van heropening scholen”

Sinds de jongste Veiligheidsraad van 24 april veranderen de instructies die scholen krijgen voor hun heropening vanaf mid-mei bijna van dag tot dag. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om duidelijker...

Lees meer

22 april 2020

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz: “Dringend duidelijkheid nodig over opvang kinderen wanneer ouders terug gaan werken maar scholen nog niet open zijn”

Momenteel combineren heel wat ouders thuiswerk met pre-teaching voor hun kinderen; een vaak moeilijke situatie. Vandaag kwam aan het licht dat een aantal sectoren misschien terug aan de slag kan vanaf ten vroegste begin mei. Tegelijkertijd viel te lezen dat scholen hun deuren pas...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder