Sla navigatie over

Onderwijs

4 juni 2020

Verbod op levensbeschouwelijke kentekens op school is niet ongrondwettelijk

Jean-Jacques De Gucht: “Arrest van het Grondwettelijk Hof is goed nieuws”Het Grondwettelijk Hof heeft op 4 juni 2020 een arrest uitgevaardigd dat stelt dat een verbod op het dragen van levensbeschouwelijke tekens in het Franse gemeenschapsonderwijs niet in strijd is met de Grondwet. Vlaams...

Lees meer

3 juni 2020

Parlementslid Maurits Vande Reyde pleit voor een volledige heropening van het buitengewoon onderwijs tegen ten laatste 15 juni

Voor veel kinderen is een terugkeer naar hun school voor buitengewoon onderwijs nog steeds niet mogelijk. Zo is slechts 1 van de 63 scholen in het buitengewoon secundair onderwijs herstart met opleidingsvormen 1 en 2 (kinderen die veel zorg en aandacht nodig hebben). Veel...

Lees meer

20 mei 2020

Nooddecreet II voor extra zuurstof en stabiliteit in onderwijs

Er zijn ingrepen nodig om op rechtszekere en transparante wijze het lopende school- of academiejaar af te ronden, dit onder meer inzake organisatie van stages, evaluaties in deeltijds kunstonderwijs (DKO) en volwassenenonderwijs (VWO) en vervangingen van afwezige personeelsleden. “Een tweede nooddecreet in het Vlaams...

Lees meer

20 mei 2020

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz roept op tot een meer kindvriendelijk perspectief in de exitstrategie

Vele kinderen kunnen op vandaag nog niet naar school, naar hun sportclub of naar hun vrienden; een vaak moeilijke situatie voor hen. Willem-Frederik Schiltz, fractieleider voor Open Vld in het Vlaams Parlement, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om...

Lees meer

6 mei 2020

Nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Door corona streven we ernaar om de resterende lestijd maximaal in te vullen. Scholen gaan op zoek naar alternatieve evaluatie- en lesmethodes. Daarvoor moeten ze soms afwijken van hun schoolreglement. “Om ervoor te zorgen dat dit allemaal rechtsgeldig gebeurt, dienden we in het Vlaams...

Lees meer

29 april 2020

Parlementslid Jean-Jacques De Gucht: “Dringend duidelijkheid nodig over praktische realisatie van heropening scholen”

Sinds de jongste Veiligheidsraad van 24 april veranderen de instructies die scholen krijgen voor hun heropening vanaf mid-mei bijna van dag tot dag. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, is hier bezorgd over en roept tijdens de plenaire vergadering op om duidelijker...

Lees meer

22 april 2020

Fractieleider Willem-Frederik Schiltz: “Dringend duidelijkheid nodig over opvang kinderen wanneer ouders terug gaan werken maar scholen nog niet open zijn”

Momenteel combineren heel wat ouders thuiswerk met pre-teaching voor hun kinderen; een vaak moeilijke situatie. Vandaag kwam aan het licht dat een aantal sectoren misschien terug aan de slag kan vanaf ten vroegste begin mei. Tegelijkertijd viel te lezen dat scholen hun deuren pas...

Lees meer

15 april 2020

Nooddecreet geeft hoger onderwijs flexibiliteit

In het Vlaams Parlement werd een nooddecreet voor het hoger onderwijs ingediend door de meerderheidspartijen. Het wordt deze middag bij spoedbehandeling geagendeerd in de plenaire vergadering. “Om onze hogescholen en universiteiten naar aanleiding van de coronacrisis de nodige flexibiliteit te geven met betrekking tot...

Lees meer

13 maart 2020

Coronavirus: algemene veiligheidsmaatregelen

De overheden van dit land nemen doortastende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder volgt een overzicht van de communicatie van de federale en Vlaamse overheid over hun maatregelen.De verspreiding van het coronavirus wordt dagelijks geëvalueerd. De gezondheidssituatie van gisteren...

Lees meer

6 februari 2020

Toelatingsproeven hoger onderwijs: Commissie Onderwijs stemt in met hoorzittingen met hogescholen en universiteiten

Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht zal het Vlaams Parlement een hoorzitting organiseren met de hogescholen en universiteiten over de toelatingsproeven in het hoger onderwijs. De minister van Onderwijs pleitte op 5 februari 2020 voor een verplichte toelatingsproef voor alle opleidingen in...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder