Sla navigatie over

overheid

25 juni 2022

Werkgroep Institutionele Zaken: meerderheidspartijen leggen conceptnota neer met quick wins

Met het einde van de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken in zicht leggen de meerderheidspartijen een conceptnota neer in het Vlaams Parlement. De versnippering van bevoegdheden tussen met name het federale en het deelstatelijke beleidsniveau en de fricties die daaruit voortvloeien, kwamen herhaaldelijk...

Lees meer

24 juni 2022

468 miljoen euro Vlaamse subsidies naar religie in 2021

Vlaams Parlementslid Vande Reyde wil verplichte subsidies door lokale besturen aan religie stoppen Elk jaar gaat er 468 miljoen euro, een klein half miljard, ofwel 78 euro per Vlaming, naar godsdiensten. Het merendeel daarvan vloeit naar kerken en lonen van priesters. Vlaams Parlementslid Maurits Vande...

Lees meer

30 mei 2022

Meevaller voor Vlaamse overheid: begrotingstekort minder hoog dan oorspronkelijk gevreesd

Vande Reyde wil komaf maken met subsidieziekte om naar begrotingsoverschotten te gaan Het Vlaamse begrotingstekort van het jaar 2021 klokt uiteindelijk af op 2,75 miljard euro, zo blijkt uit de definitieve jaarrekeningcijfers die vorige week aan het parlement werden meegedeeld. Het tekort is daarmee...

Lees meer

13 mei 2022

8 op de 10 personeelsleden bij OCMW's zijn vrouwen

Bijna twee derde van het personeel dat aan de slag is bij onze 300 lokale besturen is een vrouw. Als we enkel naar de OCMW-diensten kijken loopt dat zelfs op tot acht op de tien personeelsleden. Ook valt op dat het aantal personeelsleden met...

Lees meer

8 maart 2022

Vlaamse parlementsleden pakken wetgeving rond toegankelijkheid van openbare gebouwen aan

“Toegankelijkheid is een mensenrecht en betekent dagelijkse vrijheid voor heel wat mensen. De publieke ruimte moet er voor iedereen zijn.” De toegankelijkheid in Vlaanderen is vandaag ondermaats. Uit een rapport van toegankelijkheidsbureau Inter Vlaanderen bleek dat de Vlaamse wetgeving rond toegankelijkheid van openbare gebouwen...

Lees meer

2 maart 2022

Vlaanderen gaf 43,2 miljoen euro uit aan juridische geschillen maar weet niet hoeveel zaken ze won

Burgers of organisaties die het niet eens zijn met een beslissing van de Vlaamse overheid kunnen ertegen in beroep gaan. Zo is het Departement Omgeving geregeld betrokken in juridische geschillen omdat hun beslissingen inzake vergunningsverlening worden aangevochten. Ook andere overheidsdiensten, zoals de Vlaamse Wooninspectie,...

Lees meer

29 januari 2022

Goedkeuring wetsvoorstel Nieuwe opdracht voor de Federale Pensioendienst

De voltallige Kamer keurde donderdag jl. een wetsvoorstel goed waardoor de Federale Pensioendienst in de toekomst kan optreden als aankoopcentrale voor het uitschrijven van een overheidsopdracht in het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren bij de steden en de gemeenten. Fractievoorzitter...

Lees meer

24 januari 2022

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen: “Schakel in alle gemeenten over op stemcomputers”

Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) pleit ervoor om de gemeente- en provincieraadsverkiezingen digitaal te versterken. Ongena schreef daarvoor een conceptnota waarin hij onder andere voorstelt om overal met de computer te kunnen stemmen en online referenda mogelijk te maken. De conceptnota wordt morgen,...

Lees meer

11 januari 2022

“Help gemeenten bij aankoop luchtzuiveraars voor hun scholen en woonzorgcentra”

Minister-president zegt oren te hebben naar het voorstel van Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) Tom Ongena vraagt dat het Facilitair Bedrijf van de Vlaamse overheid via een aankoopcentrale een groepsaankoop organiseert voor de aankoop van mobiele luchtzuiveraars voor steden en gemeenten. 'Een goede...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder