Sla navigatie over

overheid

29 februari 2024

Democratie en overheid

Wij geloven dat mensen de samenleving maken. De overheid moet niet alles zelf willen doen. Op basis van een fundamenteel kerntakendebat zullen we bekijken welke instellingen, dienstverlening, belastingen, uitgaven… noodzakelijk zijn. We willen een kleinere en flexibele overheid die afzijdig blijft waar het kan...

Lees meer

25 juni 2022

Werkgroep Institutionele Zaken: meerderheidspartijen leggen conceptnota neer met quick wins

Met het einde van de werkzaamheden van de Werkgroep Institutionele Zaken in zicht leggen de meerderheidspartijen een conceptnota neer in het Vlaams Parlement. De versnippering van bevoegdheden tussen met name het federale en het deelstatelijke beleidsniveau en de fricties die daaruit voortvloeien, kwamen herhaaldelijk...

Lees meer

24 juni 2022

468 miljoen euro Vlaamse subsidies naar religie in 2021

Vlaams Parlementslid Vande Reyde wil verplichte subsidies door lokale besturen aan religie stoppen Elk jaar gaat er 468 miljoen euro, een klein half miljard, ofwel 78 euro per Vlaming, naar godsdiensten. Het merendeel daarvan vloeit naar kerken en lonen van priesters. Vlaams Parlementslid Maurits Vande...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder