Sla navigatie over

Pensioen

18 februari 2022

Versterk de tweede pensioenpijler met automatische aansluiting!

In het pensioendebat pleit Open Vld-fractieleider Maggie De Block voor een verdere democratisering van de tweede pensioenpijler. 'Naast het wettelijk pensioen moeten we in een solidair land voor iedereen ook de toegang tot het aanvullend pensioen verzekeren.' In haar tussenkomst tijdens de bespreking van...

Lees meer

29 januari 2022

Goedkeuring wetsvoorstel Nieuwe opdracht voor de Federale Pensioendienst

De voltallige Kamer keurde donderdag jl. een wetsvoorstel goed waardoor de Federale Pensioendienst in de toekomst kan optreden als aankoopcentrale voor het uitschrijven van een overheidsopdracht in het kader van de tweede pensioenpijler voor de contractuele ambtenaren bij de steden en de gemeenten. Fractievoorzitter...

Lees meer

15 december 2021

Onze twee nieuwe ondervoorzitters: Jasper Pillen en Stephanie D'Hose

Vlaams parlementslid en senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose en Kamerlid Jasper Pillen staan partijvoorzitter Egbert Lachaert bij om de partijvernieuwingsoperatie Liberaal Vuur mee vorm te geven. Leer hen beter kennen!

Lees meer

3 september 2021

Reactie Egbert Lachaert op pensioenvoorstellen minister Lalieux

We vinden dat er veel meer ambitie nodig is om onze pensioenen duurzaam, beter en betaalbaar te maken. Dat kan enkel als mensen het signaal krijgen dat (langer) werken nodig is en ook loont. Het idee dat kort en minimaal bijdragen aan het systeem...

Lees meer

24 augustus 2021

Open Vld: “Recht op minimumpensioen pas na 20 jaar effectieve tewerkstelling”

De regering-De Croo verhoogt de minimumpensioenen fors. Een werknemer of zelfstandige heeft daar recht op na een loopbaan van 30 jaar. “Dit is inclusief vele gelijkgestelde periodes waarin niet gewerkt werd. Zoals het regeerakkoord voorschrijft, willen wij een tweede voorwaarde toevoegen: een effectieve tewerkstelling...

Lees meer

3 juni 2021

De Block: “Gelijke behandeling in pensioenopbouw voor zelfstandigen”

De correctiecoëfficiënt voor de berekening van de pensioenen van de zelfstandigen wordt afgeschaft. Op die manier kunnen zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen, als de werknemers. “We hebben de afgelopen jaren een lange weg afgelegd in onze strijd om het pensioen voor zelfstandigen...

Lees meer

2 juni 2021

Parlementslid Ongena kant zich tegen voorstel ABVV om mensen opnieuw op 58 jaar op brugpensioen te laten gaan

De Vlaamse economie is een knelpunteconomie. Dat was de realiteit pre-corona en dat dreigt ook de realiteit post-corona te zijn. Dat zei Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, tijdens de plenaire vergadering. “Werkgevers vinden steeds minder geschikte werknemers. Op de koop toe wil...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder