Sla navigatie over

Pensioen

2 december 2020

Bart Tommelein tevreden dat minister Somers statuut ambtenaren gaat hervormen

Maandag 30 november namen 2 miljoen Vlamingen afscheid van een monument van de VRT, Martine Tanghe. Er was heel wat te doen rond haar afscheid en vandaag kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan dat hij werkt aan een brede hervorming van...

Lees meer

3 november 2020

Pensioenrechten van zelfstandigen en werknemers vanaf 2021 gelijk

Op vrijdag 30 oktober heeft de Ministerraad drie positieve maatregelen die de levenskwaliteit van zelfstandigen zullen verbeteren goedgekeurd. Zij hebben betrekking op de verlenging van het vaderschaps- en geboorteverlof, de afschaffing van de coëfficiënt die de pensioenen verlaagt en de verhoging van de bedragen...

Lees meer

7 mei 2020

Van Quickenborne wil advies van Raad van State over mijnwerkerspensioenen

Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne zal in de plenaire van de Kamer straks het advies van de Raad van State vragen over het wetsvoorstel dat de pensioenen van mijnwerkers retroactief wil herzien. Van Quickenborne: “Zowel de pensioendienst als de vorige en huidige ministers...

Lees meer

24 maart 2020

Minister Bacquelaine neemt twee maatregelen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden in strijd tegen corona

In het kader van de strijd tegen het virus COVID-19 zal de Minister van Pensioenen binnenkort aan de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit voorleggen om een negatieve impact op de pensioenen te vermijden.Het eerste ontwerp van koninklijk besluit betreft de begunstigden van een...

Lees meer

21 november 2019

Dag van de Ondernemer: een overzicht van onze maatregelen voor ondernemers

Wat zouden we doen zonder onze ondernemers? Ze creëren jobs, welvaart en brengen leven in hun straat, buurt of gemeente. Ze sponsoren vaak lokale sport-, cultuurverenigingen en geven jongeren kansen om stage te lopen. Dat het niet altijd even eenvoudig is, begrijpen we maar...

Lees meer

11 augustus 2019

Op één jaar verdienen meer dan 15.000 burgers onbelast bij

Werknemers, zelfstandigen en gepensioneerden kunnen jaarlijks tot 6000 euro onbelast bijverdienen. Op één jaar deden 14.723 burgers al 27.404 keer een activiteit via het verenigingswerk en 526 burgers leverden 8.620 prestaties als occasionele dienstverlening tussen particulieren. Over deze periode is 30,5 miljoen euro onbelast...

Lees meer

5 april 2019

Vanaf juli stijgen minimumpensioenen en ziekte-uitkeringen via welvaartsenveloppe

Door de uitvoering van het interprofessioneel akkoord wordt de welvaartsenveloppe van 716 miljoen euro volledig benut. De minimumpensioenen zullen op 1 juli stijgen, net zoals de uitkeringen voor ziekte en invaliditeit.De welvaartsenveloppe is een bedrag uit de begroting en bedraagt 716 miljoen euro voor...

Lees meer

13 maart 2019

Van Quickenborne: “Halftijds pensioen is belangrijke hefboom om langer werken aan te moedigen”

Het wetsvoorstel dat de invoering van een halftijds pensioen mogelijk maakt, is goedgekeurd in de Kamercommissie Sociale Zaken. Concreet betekent dit dat je wanneer je de leeftijd van het vervroegd pensioen hebt bereikt, kan kiezen om halftijds je pensioen op te nemen en halftijds kan verder...

Lees meer

7 november 2018

Werknemers kunnen zelf vrij aanvullend pensioen opbouwen

De Kamercommissie Sociale Zaken keurde zonet de invoering goed van een vrijwillig aanvullend pensioen voor werknemers. Open Vld Kamerlid Vincent Van Quickenborne: “Dit is opnieuw een belangrijke stap vooruit. Elke werknemer kan nu zelf een deeltje van zijn loon laten inhouden en opsparen voor...

Lees meer

4 oktober 2018

Lachaert: “Wat langer werken voor een hoger pensioen. Dat is het doel van deze regering.”

De Kamer debatteerde vanmiddag over de betoging tegen het pensioenbeleid van de regering. Egbert Lachaert: “De oppositie en vakbonden maken de mensen wijs dat ze minder lang moeten werken voor een hoger pensioen. Maar dat is een illusie. De regering hervormt en vraagt dat...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder