Sla navigatie over

Sociale zekerheid

30 juni 2022

Wie werkt en bijdraagt heeft recht op een hoger pensioen

Wie werkt en bijdraagt heeft recht op een hoger pensioen

Lees meer

23 februari 2022

Vlaams Parlement vergroot mogelijkheden voor mensen met beperking om hulpmiddelen te huren

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond een resolutie goedgekeurd die verspilling bij het gebruik van trapliften, tildoeken en andere hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een beperking tegengaat. De resolutie komt er op initiatief van Maurits Vande Reyde (Open Vld), Tine van der Vloet (N-VA)...

Lees meer

14 februari 2022

Sociale zekerheid

De sociale zekerheid is een belangrijk en sterk vangnet voor wie tegenslag kent, maar wij liberalen willen het vooral ook als trampoline gebruiken om mensen weer vooruit te helpen en op eigen benen te staan. Activering is dus belangrijk, want hoe meer mensen werken,...

Lees meer

30 september 2021

Beter sociaal statuut voor de artsen-specialisten in opleiding

Fractievoorzitter Maggie De Block lichtte in de commissie Sociale Zaken haar wetsvoorstel om het statuut van de artsen-specialisten in opleiding te verbeteren toe. “Het is nodig om stappen te zetten om dit statuut te verbeteren”, stelt De Block. Maggie De Block : “Op vandaag hebben...

Lees meer

23 september 2021

De Jonge: “Arbeidsmarkthervormingen zijn prioriteit voor ons”

Gisteren (22/9) geraakten een aantal ideeën bekend die uit de Werkgelegenheidsconferentie zijn gekomen. Eén ervan zou zijn om werknemers die vrijwillig ontslag nemen, toch een werkloosheidsuitkering te geven. “Dat is voor ons niet aanvaarbaar. We moeten volop inzetten op activering, zeker in deze tijden...

Lees meer

22 juni 2021

Verderbouwen op de sterke fundamenten van het Groeipakket

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen in een resolutie aan de Vlaamse Regering om de fundamenten en de architectuur van het Groeipakket onverkort te behouden en positief gevolg te geven aan de beleidsaanbevelingen in het evaluatierapport. Daarnaast vragen indieners Katrien Schryvers (CD&V), Koen...

Lees meer

9 juni 2021

De Block (Open VLD) versterkt statuut van artsen in opleiding

Kamerleden Nathalie Muylle (CD&V) en Maggie De Block (Open VLD), de voormalige ministers van respectievelijk Werk en Volksgezondheid, hebben een wetsvoorstel ingediend om het statuut van artsen in opleiding te versterken. Het voorstel komt tegemoet aan de pijnpunten die het recente akkoord tussen artsen...

Lees meer

3 juni 2021

De Block: “Gelijke behandeling in pensioenopbouw voor zelfstandigen”

De correctiecoëfficiënt voor de berekening van de pensioenen van de zelfstandigen wordt afgeschaft. Op die manier kunnen zelfstandigen op dezelfde manier een pensioen opbouwen, als de werknemers. “We hebben de afgelopen jaren een lange weg afgelegd in onze strijd om het pensioen voor zelfstandigen...

Lees meer

5 mei 2021

De Jonge: “Sociaal statuut sekswerker: we maken er werk van”

Tania De Jonge vraagt in de commissie Sociale Zaken aandacht voor het sociaal statuut van de sekswerker. De eerste belangrijk stap is al genomen: een aanpassing van het strafwetboek. “Op die manier gaan we het sekswerk decriminaliseren. Een goede eerste stap, maar we moeten...

Lees meer

23 maart 2021

“Klein verlet” om vaccin te laten zetten

Werknemers kunnen afwezig blijven van het werk met behoud van loon gedurende de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Het wetsontwerp van minister van Werk Dermagne is zonet goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken. “Een goede zaak: op...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder