Sla navigatie over

Werk

15 februari 2021

Opinie – Laat langdurig werkzoekenden niet los

In januari telde Vlaanderen 101.689 werkzoekenden die al meer dan een jaar op zoek zijn naar werk. Dat is meer dan de helft van alle werkzoekenden. En hun cijfer stijgt: op één jaar tijd steeg het aantal werkzoekenden die tussen 1 en 2 jaar...

Lees meer

15 februari 2021

“Waarom drie maanden wachten?”

Tom Ongena vraagt om VDAB-plan voor begeleiding tijdelijk werklozen goed op te volgen en de lat van drie maanden in de toekomst te verlagenVlaams Minister van Werk Hilde Crevits maakte vandaag in De Standaard bekend dat de VDAB ‘intensief tijdelijk werklozen’ aanklampend zal begeleiden...

Lees meer

4 februari 2021

De Jonge: “Mensen die arbeidsongeschikt zijn, verdienen goede begeleiding bij re-integratie”

De laatste tien jaar gaat het aantal mensen dat langdurig arbeidsongeschikt is in stijgende lijn. Dat heeft onder meer te maken met een groeiend aantal burn-outs en psychische aandoeningen. “In het verleden was er te snel de neiging om die mensen af te schrijven....

Lees meer

28 januari 2021

De Jonge: “Klachten HVW houden aan. Oplossing snel nodig”

Er is goed geanticipeerd op de economische gevolgen van de corona-crisis door het stelsel van tijdelijke werkloosheid aan te passen. Het stelt werknemers en bedrijven in staat om deze moeilijke maanden door te komen. “Maar de enorme toevloed aan dossiers heeft geleid tot grote...

Lees meer

12 januari 2021

De Jonge: “Problemen bij de Hulpkas: communicatie en opvolging moét beter”

Sinds de start van de coronacrisis is het aantal te behandelen dossiers bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) gestegen. Dat komt onder meer door de stijging van werknemers die beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. “Er bereiken mij steeds berichten over aanhoudende problemen :...

Lees meer

2 december 2020

Bart Tommelein tevreden dat minister Somers statuut ambtenaren gaat hervormen

Maandag 30 november namen 2 miljoen Vlamingen afscheid van een monument van de VRT, Martine Tanghe. Er was heel wat te doen rond haar afscheid en vandaag kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers aan dat hij werkt aan een brede hervorming van...

Lees meer

26 november 2020

Vlaamse Regering gaat KMO-portefeuille nog gerichter inzetten

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits wil de KMO-portefeuille nog gerichter inzetten en ook selectiever zijn in de gesubsidieerde organisaties. Dat kondigde ze in de commissie Economie aan. De minister gaf de administratie ook de opdracht om de organisatie De Levensschool te bekijken. Vlaams...

Lees meer

26 november 2020

Verhaert: “Verantwoordelijkheid bij handelaars én shoppers bij versoepeling”

Veel mensen kijken in spanning uit naar morgen, naar de persconferentie waarin de beslissingen van het overlegcomité worden aangekondigd. “Het belang van evaluatie van de bestaande maatregelen is essentieel. De strenge maatregelen hebben hun effect, maar de druk in de ziekenhuizen blijft nog steeds hoog....

Lees meer

25 november 2020

Parlementslid Tom Ongena vraagt minister Crevits om positie jongeren op arbeidsmarkt te versterken

Volgens Eurostat, de statistiekinformatiedienst van de Europese Unie, zijn jongeren de zwaarste slachtoffers van de huidige arbeidsmarktcrisis. Tom Ongena, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vroeg zich tijdens de plenaire vergadering af hoe minister van Werk Crevits hun positie wil versterken. “In mijn omgeving kom...

Lees meer

24 november 2020

Aantal vroegtijdige schoolverlaters daalt niet

Tom Ongena: “Extra inspanningen nodig van VDAB om deze jongeren meer kansen te geven” VDAB ontving voor het schooljaar 2019-2020 de contactgegevens van 6.992 jongeren die vroegtijdig de schoolomgeving verlieten. 1.570 onder hen (of 22,5%) wonen in een centrumstad. Dat blijkt uit cijfers die...

Lees meer

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder